Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

nr sprawy ARR/15/MP-CZ/14/P

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa zawodowego w ramach realizacji projektu „Edukacja młodego pokolenia”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

nr sprawy ARR/4/MP-KL/14/P

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz kół zainteresowań w Gimnazjum przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. M. Konopnickiej w Łobodnie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

nr sprawy ARR/12/MP-CZ/14/P

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz kół zainteresowań w Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Poczesnej.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

nr sprawy ARR/11/MP-CZ/14/P

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz kół zainteresowań w Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego przy Zespole Szkół we Wrzosowej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

nr sprawy ARR/16/MP-CZ/14/P


 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i multimedialnego dla projektów "Edukacja młodego pokolenia" i  „Wiedza to sukces".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

nr sprawy ARR/14/MP-CZ/14/P

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz kół zainteresowań w Gimnazjum nr 2 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im Jana Pawła w Rudnikach

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

nr sprawy ARR/13/MP-CZ/14/P

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz kół zainteresowań w Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej w Rędzinach

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

nr sprawy Znak sprawy: ARR/10/MP-KL/14/P

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługa cateringu polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu zestawów prowiantów dla uczestników/ uczestniczek dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w ramach realizacji projektu „Wiedza to sukces”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

nr sprawy ARR/9/MP-KL/14/P

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz kół zainteresowań w Gimnazjum przy Zespole Szkół im. Synów Pułku w Węglowicach

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

nr sprawy ARR/8/MP-KL/14/P

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz kół zainteresowań w Gimnazjum przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pankach