Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Okres realizacji projektu: od 16.02.2009r. do 15.02.2011r.

 

Cel Projektu

wzrost aktywności zawodowej mieszkańców północnej części województwa śląskiego poprzez uruchomienie działalności gospodarczej i nabycie umiejętności prowadzenia i zarządzania przedsiębiorstwem.

 

Osiągnięte rezultaty:

  • wsparcie szkoleniowo-doradcze przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej (dla 60 osób),
  • przyznano dla  47 osób jednorazowe dotacje inwestycyjne  do 40 000 zł,
  • wsparcie szkoleniowo-doradcze po zarejestrowaniu działalności gospodarczej,
  • podstawowe wsparcie pomostowe do 6 000 zł - dla 45 osób,
  • przedłużone wsparcie pomostowe do 6 000 zł -  dla 10 osób).

 

 

 

 

 

 

UE default

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego