Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


nr sprawy ARR/29/CP/14/P


dotyczy: Świadczenie usług w zakresie fizycznej ochrony mienia znajdującego się w budynku zlokalizowanym w Częstochowie przy ul. Odlewników 43 stanowiącym własność Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., wraz z obsługą kotłowni i świadczeniem prac porządkowych.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert

 

nr sprawy ARR/28/CP/14/P

 


Świadczenie usług w zakresie fizycznej ochrony mienia znajdującego się w budynku zlokalizowanym w Częstochowie przy ul. Wały Dwernickiego 117/121 stanowiącym własność Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert

 

nr sprawy ARR/29/CP/14/P

 

Świadczenie usługi w zakresie fizycznej ochrony mienia znajdującego się w budynku zlokalizowanym w Częstochowie przy ul. Odlewników 43 stanowiącym własność Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


nr sprawy ARR/27/MP-CZ/14/P


dotyczy: Prowadzenie warsztatów artystycznych (muzycznych) w ramach realizacji projektu Edukacja młodego pokolenia w Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego przy Zespole Szkół we Wrzosowej oraz w Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej w Rędzinach w okresie roku szkolnego 2014/2015.

PRZETARG ARR/29/CP/14/P


Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811 i 915, 1146, 1232) zwanej dalej „ustawą Pzp”

na


Świadczenie usługi w zakresie fizycznej ochrony mienia znajdującego się w budynku zlokalizowanym w Częstochowie przy ul. Odlewników 43 stanowiącym własność Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

 

PRZETARG ARR/28/CP/14/P


Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811 i 915, 1146, 1232) zwanej dalej „ustawą Pzp”

na


Świadczenie usług w zakresie fizycznej ochrony mienia znajdującego się w budynku zlokalizowanym w Częstochowie przy ul. Wały Dwernickiego 117/121 stanowiącym własność Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert


nr sprawy ARR/27/MP-CZ/14/P


Prowadzenie warsztatów artystycznych w ramach realizacji projektu „Edukacja młodego pokolenia”

 

PRZETARG ARR/27/MP-CZ/14/P


Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811 i 915, 1146, 1232).
na


Prowadzenie warsztatów artystycznych w ramach realizacji projektu
„Edukacja młodego pokolenia”

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


nr sprawy ARR/26/MP-CZ/14/P


dotyczy: prowadzenie warsztatów artystycznych w ramach realizacji projektu „Edukacja młodego pokolenia" w Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej w Rędzinach

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


nr sprawy ARR/23/MP-CZ/14/P


dotyczy: prowadzenie warsztatów artystycznych w ramach realizacji projektu „Edukacja młodego pokolenia”.