Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Okres realizacji projektu: od 01.04.2009 r. – 31.07.2009 r.

 

Cel Projektu

Poprawa zdolności do zatrudnienia wśród 16 osób z terenu Gminy Olsztyn poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz poziomu aktywności zawodowej.

 

Osiągnięte rezultaty:

  • Podniesienie aktywności zawodowej wśród 16 uczestników/ek proj.,
  • Podniesienie kwalifikacji w zawodzie kucharz małej gastronomii;
  • Podniesienie kwalifikacji w zakresie oprawy imprez okolicznościowych;
  • Podniesienie poziomu efektywności sprawnego poruszania się po rynku pracy;
  • 32 godz. indywidualnych konsultacji doradczych;
  • 30 godz. warsztatów szkoleniowych z aktywizacji zawodowej prowadzonych przez Doradcę zawodowego.

UE default

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego