Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

PRZETARG ARR/17/MP-KL/14/P


Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) na

 

Świadczenie usług doradztwa w ramach realizacji projektu „Wiedza to sukces”

Treść ogłoszenia o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego wraz z załącznikami

Formularz oferty

Załącznik nr 1 do formularza oferty

Załącznik nr 2 do formularza oferty

Załącznik nr 3 do formularza oferty

Załącznik nr 4 do formularza oferty