ctt-logoCentrum Transferu Technologii bkarrow-ctt Wróć do strony głównej ARR

Centrum Transferu Technologii koncentruje swoją działalność w obszarze szeroko pojętego sektora energetycznego, poprzez powołanie Centrum Kompetencji w Energetyce. Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. planuje poszerzyć działalność CTT w zakresie obsługi firm z innych branż, by stało się ono bardziej konkurencyjnym na rynku i świadczyło usługi dla szerokiej grupy przedsiębiorstw oraz stało się liderem innowacji w regionie. W niedalekiej przyszłości Spółka planuje rozwinąć działalność Centrum o obszar IT i polimerów.

 

CTT prowadzi kompleksową obsługę transferu technologii dla przedsiębiorstw z każdej branży, a w szczególności dla firm z sektora energetycznego i branż pokrewnych. Jest tak przez wzgląd na funkcjonowanie innowacyjnej pracowni komputerowej pozwalającej na dobór optymalnych rozwiązań, a w ramach usługi decision support system możliwe jest rozwiązywanie problemów prawnych, przeprowadzenie analiz ekonomicznych i środowiskowych.

 

W utworzonym Centrum, dostępne są specjalistyczne usługi w zakresie transferu innowacji i technologii, w szczególności:

 

  • usługa analiz i ekspertyz;
  • usługa Decision Support System (obejmująca wykonywanie analiz poza technologicznych, barier transferu i wdrażania technologii w zakresie aspektów środowiskowych, ekonomicznych, prawnych i instytucjonalnych, analiz CBA i LCA);
  • usługi wykonywania prac rozwojowych i badań przemysłowych;
  • usługi prowadzenia specjalistycznych szkoleń branżowych;
  • usługa wynajmu powierzchni dla innowacyjnych firm z sektora MŚP;
  • usługa wykonywania audytu technologicznego;
  • usługa koordynacji procesu transferu i wdrożenia technologii.

„Rozszerzenie działalności Częstochowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego poprzez utworzenie Centrum Transferu Technologii”

UE-ctt

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Zaufali nam