Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

CYKL SZKOLEŃ AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCY

 

BCC zajawka      logo


Z przyjemnością informujemy o nowym cyklu bezpłatnych szkoleń  dla przedsiębiorców, organizowanym wspólnie przez Kancelarię Gorazda, Świstuń, Wątroba i Wspólnicy adwokaci i radcowie prawni sp. k. wraz z Lożą Częstochowską Business Centre Club oraz Agencją Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.


„Akademia Przedsiębiorcy” to projekt adresowany do wszystkich przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw, którzy na co dzień zmagają się z problemami natury prawnej. Głównym celem cyklu szkoleń, które odbędą się w Częstochowie w 2014 roku, jest dostarczenie uczestnikom szkolenia podstawowej wiedzy prawnej potrzebnej do skutecznego i bezpiecznego zawierania umów, dokonywania transakcji i zmniejszenia ryzyka związanego z działalnością gospodarczą.


Proponowany cykl szkoleń, obejmuje cztery szkolenia o następujących tematach:
1. Forma prawna prowadzonej działalności – wybór, który ma znaczenie. Od jednoosobowej działalności gospodarczej do spółki prawa handlowego. Działania restrukturyzacyjne.
2. Planowanie sukcesji po przedsiębiorcy. Jak odziedziczyć i przejąć zarządzanie przedsiębiorstwem bez perturbacji? Zasady dziedziczenia przedsiębiorstw.
3. Jak zawrzeć dobrą umową handlową? Czy na pewno zawarłem umowę? Praktyczne klauzule w kontraktach. Klauzule często spotykane, ale niedozwolone.
4. Konstruowanie umów handlowych pod kątem ułatwienia przyszłej windykacji zapłaty. Klauzule ułatwiające i utrudniające windykację. Windykacja międzynarodowa.


Wszystkie szkolenia są bezpłatne i odbędą się w Częstochowskim Parku Przemysłowo -Technologicznym w Częstochowie. Uczestnicy szkoleń otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w nich.


Pierwsze ze szkoleń planowane jest 25 marca 2014 roku.  Szczegółowe informacje na temat szkolenia oraz zasad uczestnictwa w nim zostaną przekazane Państwu w najbliższym czasie.


GORAZDA, ŚWISTUŃ, WĄTROBA I WSPÓLNICY
ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI
Plac Szczepański 8 | 31-011 Kraków | tel. +48 (012) 422 44 59 | fax. +48 (012) 422 49 39
www.gsw.com.pl

 


 

Pod adresem internetowym http://www.e.czestochowa.pl/geoportal-inwestora/?IdKat=1400108066&IdStr=1400108071 dostępna jest ankieta dla przedsiębiorców, przygotowana przez Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Częstochowy w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości. Ankieta jest w pełni anonimowa; skierowana jest do przedsiębiorców posiadających swoje siedziby w Częstochowie. Jej celem jest analiza czynników wpływających na rozwój lokalnych przedsiębiorstw.„Program wspierania przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy w Częstochowie na lata 2013-2018” to pierwszy tego typu dokument o znaczeniu strategicznym, który został opracowany z myślą o przedsiębiorcach funkcjonujących i tych, którzy planują rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie miasta Częstochowy. Dokument precyzuje ponad 100 konkretnych zadań w zakresie tworzenia dogodnych warunków do rozwoju życia gospodarczego w mieście.

 

Program wspierania przedsiębiorczości przyjęty uchwałą Rady Miasta jest efektem prac powołanego przez prezydenta Miasta Częstochowy Zespołu Zadaniowego pod przewodnictwem Tadeusza Szymanka - Prezydenta Rady Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Częstochowie.

 

Zespół ten, zanim projekt programu został szerzej zaprezentowany, przeprowadził – w oparciu o dane statystyczne oraz badania ankietowe - analizę stanu przedsiębiorczości w Częstochowie. Wyniki analizy umożliwiły wskazanie kierunków działań władz miasta, które przyczynią się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej, a tym samym do rozwoju gospodarczego miasta. Końcowym rezultatem prac Zespołu jest obszerny dokument, który wytycza zasadnicze kierunki działań władz Miasta, formułując cele oraz podmioty odpowiedzialne za ich realizację.

 

Poniżej dokumenty do pobrania.

Program_Wspierania_Przedsiebiorczości.PDF

RM1_Program.PDF

Uchwala.PDF