Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Okres realizacji projektu: od 2.10.2006 r. do 31.03.2008 r.

 

Cel Projektu

zwiększenie efektywności funkcjonowania publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy  - wsparciem objęto 44 pracowników ww. instytucji z miasta Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego i kłobuckiego

 

Osiągnięte rezultaty:

  • udział pracowników IRP w specjalistycznych szkoleniach i doradztwie
  • podniesienie kwalifikacji pracowników instytucji rynku pracy w zakresie nowoczesnych metod pracy z bezrobotnymi
  • podniesienie kwalifikacji pracowników instytucji rynku pracy w zakresie planowania, realizacji, rozliczeń projektów unijnych z EFS
  • podniesienie kwalifikacji pracowników instytucji rynku pracy w zakresie funkcjonowanie LPZ – 41 osób,
  • uzyskanie certyfikatów ukończenia szkoleń

 

UE default

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego