Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

nr sprawy ARR/12/MP-CZ/14/P

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz kół zainteresowań w Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Poczesnej.

 

Szczegółowa informacja o udzieleniu zamówienia