Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

W ramach powstania  i funkcjonowania obecnego Częstochowskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego zrealizowano dwa projekty – jeden inwestycyjny a drugi doradczy:

 

Projekt: „Budowa infrastruktury dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Częstochowskiego Parku Przemysłowego”

 

Okres realizacji projektu: październik 2005 – sierpień 2008 r.

Żródło finansowania: budżet państwa , gmina Częstochowa

Współfinansowanie : Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Cel Projektu

Stymulowanie rozwoju gospodarczego Częstochowy, a pośrednio również subregionu częstochowskiego.

 

Osiągnięte rezultaty:

  • wybudowanie budynku produkcyjno-biurowego zlokalizowanego w Częstochowie przy ul. Odlewników 43;
  • remont i przebudowę budynku zlokalizowanego przy ul. Wały Dwernickiego 117/121 dla funkcji produkcyjno-handlowo-biurowej.

 

Projekt: „Wspomaganie procesu zarządzania i funkcjonowania Częstochowskiego Parku Przemysłowego”

 

Okres realizacji: 1.11.2006 – 30.06.2008 r.

Źródło finansowania: budżet państwa, gmina Czestochowa.

 

Cel Projektu

Likwidacja wewnętrznych barier organizacyjnych oraz profesjonalne przygotowanie podmiotu zarządzającego do wyzwań związanych z zarzadzaniem obiektami  na terenie Częstochowskiego Parku Przemysłowego.

 

Osiągnięte rezultaty:

  • pracowano koncepcję wykorzystania i zagospodarowania powierzchni na działalność ekspozycyjno-wystawienniczą w budynku w lokalizacji Wały Dwernickiego.
  • opracowano strategię promocji Parku oraz jednostki zarządzającej oraz strategię pozyskiwania inwestorów
  • utworzono przewodnik dla inwestora
  • dla personelu i kadry zarządzającej zorganizowano warsztaty w zakresie: technik negocjacji, pierwszego kontaktu z inwestorem, przygotowania oferty inwestycyjnej,
  • przeprowadzono wizytę studyjną  w parku przemysłowym  Shannon
  • w Irlandii,
  • zakupiono oprogramowanie typu LEX z modułem Prawo Europejskie  dla prowadzenia zarządzania parkiem wg wymogów prawa.

 

UE default

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego