Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Okres realizacji projektu: od 01.03.2010r.  do 31.12.2011r.

 

Cel Projektu

Wsparcie inicjatyw ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez podniesienie poziomu wiedzy w zakresie prowadzenia i finansowania własnej działalności gospodarczej oraz zwiększenie dostępu do środków finansowych.

 

Osiągnięte rezultaty:

  • wsparcie szkoleniowo-doradcze przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej dla 80 osób,
  • wsparcie finansowe do 40 000 zł - wypłacono jednorazowe dotacje inwestycyjne dla 67 osób,
  • wsparcie szkoleniowo-doradcze po zarejestrowaniu działalności gospodarczej dla 67 osób,
  • podstawowe wsparcie pomostowe do 6 000 zł  dla 67 osób,
  • przedłużone wsparcie pomostowe do 6 000 zł  dla 20 osób.

 

 

UE default

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego