Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – korekta z dnia 19-03-2014 r.

 

nr sprawy ARR/10/MP-KL/14/P

 

dotyczy: Usługa cateringu polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu
zestawów prowiantów dla uczestników/ uczestniczek dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
w ramach realizacji projektu „Wiedza to sukces”

Szczegółowa informacja o udzieleniu zamówienia

 

Powyższa korekta dotyczy błędnie podanych w ogłoszeniu z dnia 11-03-2014 r.:
- szacunkowych wartości zamówienia (ceny zamierające VAT)
- informacji o cenach oferty wybranej oraz ofertach z najniższą i najwyższą ceną (ceny zamierające VAT)
Wartości w zmienionym ogłoszeniu nie zawierają podatku VAT.