Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Zamówienia publiczne

Odpowiedzi na pytania wykonawcy - ARR/33/MF/15/P


Odpowiedzi na pytania wykonawcy – dotyczy przetargu nieograniczonego na “Świadczenie pomocy prawnej dla Funduszu Pożyczkowego w Częstochowie prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A dla przedsiębiorców z województwa śląskiego”.

Odpowiedzi na pytania wykonawcy - ARR/32/CP/15/P


Odpowiedzi na pytania wykonawcy – dotyczy przetargu nieograniczonego na “Świadczenie usług w zakresie fizycznej ochrony mienia znajdującego się w budynku zlokalizowanym w Częstochowie przy ul. Wały Dwernickiego 117/121 stanowiącym własność Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. wraz z obsługą recepcji i świadczeniem prac porządkowych”.

PRZETARG - ARR/31/CP/15/P

 

Odpowiedzi na pytania wykonawcy – dotyczy przetargu nieograniczonego na “Świadczenie usług w zakresie fizycznej ochrony mienia znajdującego się w budynku zlokalizowanym w Częstochowie przy ul. Odlewników 43 stanowiącym własność Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., wraz z obsługą kotłowni i świadczeniem prac porządkowych”.

PRZETARG ARR/33/MF/15/P

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie ustawy art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047, 1473) zwanej dalej „ustawą Pzp”

 

Świadczenie pomocy prawnej dla Funduszu Pożyczkowego w Częstochowie prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A dla przedsiębiorców z województwa śląskiego.

PRZETARG ARR/32/CP/15/P

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie ustawy art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811 i 915, 1146, 1232) zwanej dalej „ustawą Pzp”

Świadczenie usług w zakresie fizycznej ochrony mienia znajdującego się w budynku zlokalizowanym w Częstochowie przy ul. Wały Dwernickiego 117/121 stanowiącym własność Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. wraz z obsługą recepcji i świadczeniem prac porządkowych

 

PRZETARG ARR/31/CP/15/P

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie ustawy art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811 i 915, 1146, 1232) zwanej dalej „ustawą Pzp”

 

Świadczenie usług w zakresie fizycznej ochrony mienia znajdującego się w budynku zlokalizowanym w Częstochowie przy ul. Odlewników 43 stanowiącym własność Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., wraz z obsługą kotłowni i świadczeniem prac porządkowych.

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

nr sprawy ARR/30/OWES/2015/P

 

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. usługa szkoleniowa dla rozwoju sektora ekonomii społecznej w ramach realizacji projektu " Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert

 

nr sprawy ARR/30/OWES/2015/P

 

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. usługa szkoleniowa dla rozwoju sektora ekonomii społecznej w ramach realizacji projaktu " Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego"

PRZETARG ARR/30/OWES/2015/P

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie ustawy art. 11 ust. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811 i 915, 1146, 1232 oraz z 2015 poz. 34 zwanej dalej „ustawą Pzp”

 

Usługa szkoleniowa dla rozwoju sektora ekonomii społecznej w ramach realizacji projektu Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


nr sprawy ARR/28/CP/14/P


dotyczy: Świadczenie usług w zakresie fizycznej ochrony mienia znajdującego się w budynku zlokalizowanym w Częstochowie przy ul. Wały Dwernickiego 117/121 stanowiącym własność Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. wraz z obsługą recepcji i świadczeniem prac porządkowych.