Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

 

roefs wwwCele realizowane przez Ośrodek

  • zwiększenie wiedzy potencjalnych realizatorów projektów nt. możliwości jakie daje Europejski Fundusz Społeczny,
  • dobre przygotowanie potencjalnych beneficjentów do aplikowania o środki na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
  • pomoc w wykorzystaniu środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej w taki sposób, aby jak najlepiej służyły rozwojowi regionu oraz poprawiały sytuację na lokalnym rynku pracy.

 

Zasięg działania

Miasto Częstochowa oraz powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski, lubliniecki, zawierciański.

 

Usługi świadczone przez RO EFS

 

  • informacje nt. możliwości skorzystania z projektów finansowanych ze środków EFS
  • konsultacje nt. możliwości współfinansowania projektu ze środków EFS,
  • pomoc w przygotowaniu projektu kwalifikującego się o dofinansowanie z EFS,
  • pomoc przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie z EFS,
  • pomoc we wdrażaniu projektu współfinansowanego ze środków EFS,
  • animowanie inicjatyw lokalnych, zawieranie partnerstw.

 

Pomoc Regionalnego Ośrodka EFS jest bezpłatna!

 

Dla kogo?

Klientem Regionalnego Ośrodka EFS może być przedstawiciel każdej instytucji będącej projektodawcą EFS, mającej siedzibę lub oddział w regionie, na którym działa Regionalny Ośrodek EFS lub przedstawiciel instytucji mającej siedzibę w innym regionie, która planuje realizację projektu w danym regionie.

 

Zapraszamy na stronę WWW RO EFS w Częstochowie: www.czestochowa.roEFS.pl

 

Biuro RO EFS w Częstochowie:
Regionalny Ośrodek EFS w Częstochowie
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
Al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 1, 42-202 Częstochowa
godziny pracy: pon. - pt. od 7.30 do 15.30

Tel. 34 360 56 87
Fax 34 360 57 47

 

UE default

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego