Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Beneficjent: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. w partnerstwie z Gminą Miasto Częstochowa

 

Okres realizacji projektu: 01.10.2011-31.08.2013

 

Cel główny Projektu

zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród 920 uczniów i uczennic 7 Szkół zawodowych poprzez podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w Częstochowie.

 

Zasięg działania

Miasto Częstochowa oraz powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski, lubliniecki, zawierciański.

 

Osiągnięte rezultaty:

Objęcie wsparciem 7 szkół policealnych, techników i zasadniczych szkół zawodowych z terenu Częstochowy, wyposażenie szkół m.in. w sprzęt multimedialny, zapewnienie niemal 1400 uczniom wsparcia w postaci m.in. dodatkowych zajęć dydaktycznych i podnoszących kwalifikacje zawodowe, atrakcyjnych praktyk, szkoleń i kursów zawodowych.

UE default

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego