Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Zamówienia publiczne

PRZETARG ARR/16/MP-CZ/14/P


Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) na

 

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego
i multimedialnego dla projektów „Edukacja młodego pokolenia" i „Wiedza to sukces"

 

Częstochowa: Dostawa węgla EKO - groszek workowanego wraz z transportem i jego rozładunkiem dla budynku Częstochowskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego przy ul. Odlewników 43 w Częstochowie prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Numer ogłoszenia: 57494 - 2014;

data zamieszczenia: 19.02.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr. sprawy ARR/2/CP/14/P

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę węgla EKO - groszek workowanego wraz z tranportem i rozładunkiem w ilości 60 ton dla budynku Częstochowskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego przy ul. Odlewników 43 w Częstochowie prowadzonego przez Agencję Rozwoju regionalnego w Częstochowie S.A.

 

PRZETARG ARR/15/MP-CZ/14/P


Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) na

 

Świadczenie usług doradztwa zawodowego w ramach realizacji projektu „Edukacja młodego pokolenia"

PRZETARG ARR/10/MP-KL/14/P
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) na

 

Usługę cateringu polegającą na przygotowaniu i dostarczeniu
zestawów prowiantów dla uczestników/ uczestniczek dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
w ramach realizacji projektu „Wiedza to sukces"

Częstochowa: Świadczenie pomocy prawnej dla Funduszu Pożyczkowego w Częstochowie prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A dla przedsiębiorców z województwa śląskiego.
Numer ogłoszenia: 40704 - 2014;
data zamieszczenia: 05.02.2014

PRZETARG ARR/14/MP-CZ/14/P


Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) na

 

Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz kół zainteresowań
w Gimnazjum nr 2 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im . Jana Pawła II w Rudnikach

PRZETARG ARR/13/MP-CZ/14/P


Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) na

 

Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz kół zainteresowań
w Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej w Rędzinach

PRZETARG ARR/12/MP-CZ /14/P


Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) na

 

Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz kół zainteresowań

w Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Poczesnej

PRZETARG ARR/11/MP-CZ/14/P


Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) na

 

Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz kół zainteresowań
w Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego przy Zespole Szkół we Wrzosowej