Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Okres realizacji projektu: od 01.08.2012r. do 31.12.2012r.

 

Cel Projektu

podwyższenie poziomu edukacji oraz nabycie specjalistycznych uprawnień do udziału w czynnościach ratowniczo-gaśniczych przez pracowników OSP w Gminie Kamienica Polska leżącej na terenie powiatu częstochowskiego

 

Osiągnięte rezultaty:

  • Liczba zrealizowanych godzin kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy – 66 godzin.
  • Liczba uczestników/czek projektu, które ukończyły kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy – 15 osób
  • Liczba zrealizowanych godzin kursu obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych – 20 godzin.
  • Liczba uczestników/czek projektu, które ukończyły kurs obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych – 15 osób .
  • Liczba zrealizowanych godzin warsztatu psychologicznego – 6 godzin.
  • Liczba uczestników/czek projektu, które ukończyły warsztat psychologiczny – 15 osób.

 

Dodatkowo w ramach projektu zakupiono zestaw ratowniczy PSP R-1 , który został przekazany wybranej jednostce z terenu Gminy Kamienica Polska.

 

 

 

 

UE default

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego