Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

zapisz-siezaproponuj-temat

 

 

Inicjatywa
Formuła i cel spotkań
Terminy
Kto może wziąć udział?
Jak zgłosić udział ?

Śniadania z Przedsiębiorcami to cykliczne spotkania lokalnych przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Częstochowy traktowane jako ważne forum dialogu między środowiskiem przedsiębiorców a samorządem, służące wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju częstochowskich firm. Śniadania w obecnym kształcie zostały zainicjowane przez Prezydenta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyka, a ich organizatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

W przyjaznej atmosferze Parku Przemysłowo-Technologicznego, przy porannej kawie, omawiane są sprawy dotyczące przedsiębiorców oraz ich oczekiwań wobec lokalnego samorządu. W ten sposób Prezydent wsłuchuje się w problemy przedsiębiorców, w ich propozycje, pomysły i sugestie. Jest to także forum dla konsultacji inicjatyw Prezydenta na rzecz rozwoju sektora przedsiębiorczości w Częstochowie.
Dlatego w trakcie Śniadań omawiamy ważne dla przedsiębiorców zagadnienia jak: zachęty inwestycyjne dla firm, wsparcie z programów publicznych, program rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, możliwości nawiązywania współpracy gospodarczej na rynkach zagranicznych.
Każde ze spotkań to odrębny temat, w trakcie przewidujemy czas na omówienie kluczowego zagadnienia przez eksperta, dyskusję, indywidualne konsultacje czy panele eksperckie.

Śniadania odbywają się cyklicznie - w pierwszy czwartek danego miesiąca.
W wyjątkowych sytuacjach, np. w związku ze świętami czy wakacjami, termin może ulec zmianie – wtedy powiadamiamy o tym na naszej stronie.

Nasze spotkania mają charakter otwarty - serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie.

Aby móc wziąć udział w Śniadaniu z przedsiębiorcami, wystarczy najpóźniej na dzień przed terminem danego Śniadania zgłosić swój udział w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

zaproszenie luty 2024Temat: „Sztuczna Inteligencja w biznesie”

 

Zapisy: do 30 stycznia 2024 r.

 

 

 

 

SZP.71223Temat: „Ostatnie zmiany w prawie pracy z perspektywy pracodawców”

 

Zapisy: do 5 grudnia 2023 r.

 

 

 

 

zaproszenie listopad 2023Temat: „Fundacja rodzinna jako sposób na sukcesję pokoleniową i zabezpieczenie majątku w firmach rodzinnych”

 

Zapisy: do 30 października 2023 r.

 

 

 

 

SzP 05.10.23Temat: „Klastry energii – możliwości udziału i korzyści dla firm”

 

Zapisy: do 03 października 2023 r.

 

 

 

 

SzP 07.09.23Temat: „Planowane działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w obszarze wsparcia pracowników przedsiębiorstw i rynku pracy w ramach aktualnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027”

 

Zapisy: do 05 września 2023 r.

 

 

 

 

Sniadanie 10623Temat: „Oferta Funduszu Górnośląskiego dla firm w zakresie finansowania działalności i udziału w programach internacjonalizacji”

 

Zapisy: do 30 maja 2023 r.