Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

nr sprawy ARR/15/MP-CZ/14/P

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa zawodowego w ramach realizacji projektu „Edukacja młodego pokolenia”

Szczegółowa informacja o udzieleniu zamówienia