Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Zamówienia publiczne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert


nr sprawy ARR/26/MP-CZ/14/P


Prowadzenie warsztatów artystycznych w ramach realizacji projektu "Edukacja młodego pokolenia" w Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej w Rędzinach

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


nr sprawy ARR/25/MP-KL/14/P


Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz kół zainteresowań w gimnazjach powiatu kłobuckiego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

nr sprawy ARR/24/MP-KL/14/P

 

Prowadzenie warsztatów artystycznych w ramach realizacji projektu „Wiedza to sukces”

 

PRZETARG ARR/26/MP-CZ/14/P


Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811 i 915).
na


Prowadzenie warsztatów artystycznych w ramach realizacji projektu
„Edukacja młodego pokolenia” w Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej w Rędzinach

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
nr sprawy ARR/23/MP-CZ/14/P


dotyczy: prowadzenie warsztatów artystycznych w ramach realizacji projektu „Edukacja młodego pokolenia”.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
nr sprawy ARR/25/MP-KL/14/P


dotyczy: prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz kół zainteresowań w gimnazjach powiatu kłobuckiego.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
nr sprawy ARR/24/MP-KL/14/P


dotyczy: prowadzenie warsztatów artystycznych w ramach realizacji projektu „Wiedza to sukces”.

 

PRZETARG ARR/24/MP-KL/14/P


Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811 i 915) na

 

Prowadzenie warsztatów artystycznych w ramach realizacji projektu „Wiedza to sukces”

 

PRZETARG ARR/25/MP-KL/14/P


Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811 i 915) na

 

Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
oraz kół zainteresowań w gimnazjach powiatu kłobuckiego

 

PRZETARG ARR/23/MP-CZ/14/P
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811 i 915).
na


Prowadzenie warsztatów artystycznych w ramach realizacji projektu
„Edukacja młodego pokolenia”