Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. jest spółką prawa handlowego, w której jedynym akcjonariuszem jest Gmina Częstochowa posiadająca 6115 akcji na kwotę 15 287 500 zł tj. 100% udziału w kapitale Spółki.
Celem działalności Spółki jest działanie na rzecz rozwoju regionu częstochowskiego i podnoszenie konkurencyjności jego gospodarki.


RADA NADZORCZA

  • Zbigniew Kamiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Zbigniew Cierpiał – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Rafał Piech - Członek Rady Nadzorczej
  • Wiesław Bawor - Członek Rady Nadzorczej
  • Paweł Musiał - Członek Rady Nadzorczej


ZARZĄD

  • Marcin Kozak - Prezes Zarządu
  • Anna Potrzebowska - Wiceprezes Zarządu