Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

nr sprawy ARR/18/MP-KL/14/P

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie warsztatów z przedsiębiorczości, warsztatów społecznych, warsztatów umiejętności uczenia się w ramach realizacji projektu „Wiedza to sukces”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


nr sprawy ARR/19/MP-CZ/14/P

 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie warsztatów przedsiębiorczości, warsztatów społecznych, warsztatów umiejętności uczenia sie w ramach realizacji projektu "Edukacja Młodego pokolenia."

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


nr sprawy ARR/18/MP-KL/14/P

 
dotyczy: prowadzenie warsztatów z przedsiębiorczości, warsztatów społecznych, warsztatów umiejętności uczenia się w ramach realizacji projektu „Wiedza to sukces”.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

nr sprawy ARR/17/MP-KL/14/P

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa w ramach realizacji projektu „Wiedza to sukces”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
nr sprawy ARR/17/MP-KL/14/P

 

dotyczy: świadczenie usług doradztwa w ramach realizacji projektu „Wiedza to sukces".

PRZETARG ARR/19/MP-CZ/14/P


Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) na


Prowadzenie warsztatów z przedsiębiorczości, warsztatów społecznych, warsztatów umiejętności uczenia się w ramach realizacji projektu „Edukacja młodego pokolenia”

 

PRZETARG ARR/18/MP-KL/14/P


Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) naProwadzenie warsztatów z przedsiębiorczości, warsztatów społecznych, warsztatów umiejętności uczenia się w ramach realizacji projektu „Wiedza to sukces”

 

PRZETARG ARR/17/MP-KL/14/P


Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) na

 

Świadczenie usług doradztwa w ramach realizacji projektu „Wiedza to sukces”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – korekta z dnia 19-03-2014 r.

 

nr sprawy ARR/10/MP-KL/14/P

 

dotyczy: Usługa cateringu polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu
zestawów prowiantów dla uczestników/ uczestniczek dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
w ramach realizacji projektu „Wiedza to sukces”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

nr sprawy ARR/16/MP-CZ/14/P

 

dotyczy:  Dostawy fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i multimedialnego dla projektów „Edukacja młodego pokolenia” i „Wiedza to sukces”