Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Zamówienia publiczne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


nr sprawy ARR/12/MP-CZ/14/P

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz kół zainteresowań w Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Poczesnej

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


nr sprawy ARR/14/MP-CZ/14/P

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz kół zainteresowań w Gimnazjum nr 2 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im . Jana Pawła II w Rudnikach

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


nr sprawy ARR/13/MP-CZ/14/P

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz kół zainteresowań w Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej w Rędzinach

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


nr sprawy ARR/9/MP-KL/14/P

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz kół zainteresowań w Gimnazjum przy Zespole Szkół im. Synów Pułku w Węglowicach

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


nr sprawy ARR/8/MP-KL/14/P

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz kół zainteresowań w Gimnazjum przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pankach

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


nr sprawy ARR/7/MP-KL/14/P

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz kół zainteresowań w Gimnazjum w Opatowie

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


nr sprawy ARR/6/MP-KL/14/P

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz kół zainteresowań w Gimnazjum przy Zespole Szkół w Ostrowach nad Okszą

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


nr sprawy ARR/5/MP-KL/14/P

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz kół zainteresowań w Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Miedźnie

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


nr sprawy ARR/4/MP-KL/14/P

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz kół zainteresowań w Gimnazjum przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
im. M. Konopnickiej w Łobodnie

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


nr sprawy ARR/3/MP-KL/14/P

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz kół zainteresowań w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku