Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. w ramach Centrum Obsługi Inwestora wspiera inwestorów i zabiega o nowe inwestycje w Częstochowie.

 

Nasze zadania:

 • Udzielanie informacji o warunkach inwestowania w Częstochowie, w tym:
  • warunkach architektoniczno-urbanistycznych - informacje nt. obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta lub założeń Studium dla danego terenu,
  • potencjalnych lokalizacjach pod inwestycje - posiadamy zróżnicowaną pod względem powierzchni, przeznaczenia oraz lokalizacji ofertę terenów inwestycyjnych, zarówno gminnych jak i osób prywatnych,
  • danych o Mieście Częstochowa - przygotowana pod indywidualnego, potencjalnego inwestora paleta informacji z zakresu demografii, gospodarki, rynku pracy, edukacji,
  • Warunkach inwestowania w ramach Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej na terenach Miasta Częstochowy,
  • zachętach inwestycyjnych oferowanych przez Miasto Częstochowa, w tym głównie zwolnieniach z podatku od nieruchomości.
 • Organizacja spotkań i wydarzeń w obszarze promocji inwestycji:
  • przygotowywanie dedykowanych prezentacji z ofertą inwestycyjną Częstochowy,
  • udział w targach, misjach gospodarczych, spotkaniach, konferencjach i innych wydarzeniach związanych z promocją inwestycyjną Częstochowy, województwa śląskiego i Polski,
  • organizacja spotkań przedsiębiorców, organizacji przedsiębiorców, samorządu gospodarczego, władz Miasta z potencjalnymi inwestorami, głównie zagranicznymi.
 • Prowadzenie spraw związanych z obsługą inwestorów krajowych i zagranicznych (one-stop-shop):
  • prowadzenie rozmów z potencjalnymi inwestorami i podmiotami zaangażowanymi w promocję inwestycyjną w kraju i zagranicą, sporządzanie niezbędnych dokumentów, jak: listy intencyjne, umowy i porozumienia o współpracy,
  • pomoc w realizacji wszelkich spraw formalnych w jednostkach administracji miejskiej odpowiedzialnych za poszczególne etapy procesu inwestycyjnego,
  • śledzenie projektu inwestycyjnego na kolejnych – możliwych etapach, w tym opieka poinwestycyjna,
  • pomoc w zakresie znalezienia kooperantów oraz przeprowadzenia rekrutacji pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału lokalnych uczelni wyższych i oferty Powiatowego Urzędu Pracy.
 • Serwis poinwestycyjny - współpraca z inwestorami strategicznymi, monitorowanie stanu rozwoju istniejących zakładów i nowych potrzeb inwestorów, organizacja spotkań tematycznych i komunikacja w obszarze zachęt inwestycyjnych i oferty Miasta.