Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

2W Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym odbyła się 6 listopada   konferencja „Specjalna Strefa Ekonomiczna sprzyja małym i średnim inwestorom”.  Udział  w niej wzięli zarządzający poszczególnymi  strefami ekonomicznymi  w Polsce, którzy w Częstochowie zorganizowali swoje cykliczne spotkanie podsumowujące działalność w strefach, a także przedsiębiorcy.   Honorowy patronat nad konferencją  objął Minister Gospodarki - Wicepremier Janusz Piechociński. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki i  władze miasta Częstochowy.

 

targi brno 8W dniach 29 września do 1 października 2014 w Brnie (Republika Czeska) miała miejsce częstochowska misja gospodarcza towarzysząca Międzynarodowym Targom Maszynowym MSV oraz grupie targów branżowych IMT, PLASTEX, PROFINTECH, WELDING, FOND-EX.

W ramach wyjazdu częstochowscy przedsiębiorcy mieli możliwość nie tylko odwiedzenia najważniejszych targów przemysłowych w Europie Środkowej, ale także zaprezentowania swojej oferty na stoisku wystawowym. Wyjazd zorganizowała Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., jego celem było wsparcie przedsiębiorstw działających na terenie Częstochowy w nawiązaniu międzynarodowej współpracy handlowej, a także prezentacja oferty inwestycyjnej Miasta potencjalnym inwestorom.

 

absl golf cup 2014 826 września 2014 na Rosa Private Golf Club pod Częstochową odbyła się impreza ABSL Golf CUP 2014 o Puchar Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka. Wydarzenie adresowane było do przedstawicieli firm z sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Głównym organizatorem imprezy była Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie, natomiast partnerem merytorycznym ABSL.


Wiodącym punktem programu był turniej Golfowy dla graczy,  ale nie zabrakło też atrakcji dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z tą interesująca dyscypliną  - mieli oni szansę spróbować swoich sił podczas akademii golfa. Pogoda od rana nie rozpieszczała uczestników, na szczęście miłość do osiemnastu dołków okazała się silniejsza niż kapryśna aura i  zarówno turniej jak i akademia dostarczyły uczestnikom niezapomnianych emocji, a ukoronowaniem dnia było wręczenie pucharu oraz nagród dla zwycięzców rozgrywek.

1010502W dniach  22-25 września 2014 r. w Katowicach odbyła się IV edycja Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw zorganizowanego przez  Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. W ramach Kongresu tradycyjnie odbyły się także  Targi biznesu Expo podczas których Częstochowa promowała ofertę inwestycyjną na specjalnym stoisku, kolportowane były także broszury dotyczące Miasta, w tym dotyczące specjalnych stref ekonomicznych.


Kongres realizuje ideę spotkań biznesowych sektora MŚP. Stanowi on także doskonałą platformę dialogu przedstawicieli sektora MŚP i dużych firm, świata nauki, instytucji otoczenia biznesu, samorządów terytorialnych oraz władz rządowych. Tegoroczny Kongres odbył się pod hasłem przewodnim „10 lat przedsiębiorczości bez granic”.

 

1W dniach 9-10 września gościliśmy w Częstochowie ponad dwadzieścia firm z sektora motoryzacyjnego - głównie poddostawców dla firm produkujących samochody i komponenty motoryzacyjne. Spotkanie  było  jednym z rezultatów obecności Częstochowy w maju tego roku na AutoEvent 2014 – konferencji motoryzacyjnej, której Częstochowa była patronem i  współorganizatorem.  Oba spotkania realizowane były w ramach działań promocji inwestycyjnej  miasta.

 

 

  

sse.logoZachęcamy do zapoznania się z broszurą wydaną  przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., dotyczącą częstochowskich  gruntów inwestycyjnych znajdujących się w specjalnych strefach ekonomicznych.

 

 

 

 

 

 

 

panel.3W ramach działań związanych z promocją inwestycyjną Częstochowy, Agencja Rozwoju Regionalnego zorganizowała udział Miasta w największym w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej przedsięwzięciu dedykowanym branży motoryzacyjnej.

 

Częstochowa była współorganizatorem i patronem AutoEvent 2014 – konferencji , która co roku przyciąga najważniejszych producentów i kooperatorów branży automotive. W ciągu trzech dni, od 27 do 29 maja, Miasto promowało swoją ofertę inwestycyjną, jego przedstawiciele brali udział w dyskusjach eksperckich , a wszystko po to, by uświadomić kluczowym przedstawicielom firm z branży, że Częstochowa to świetne miejsce do inwestowania.