Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

nr sprawy ARR/16/MP-CZ/14/P

 

dotyczy:  Dostawy fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i multimedialnego dla projektów „Edukacja młodego pokolenia” i „Wiedza to sukces”

Szczegółowa informacja o udzieleniu zamówienia