Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

icon ofertapracyZarząd Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. w związku z realizacją projektu "Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 - 2023"
w ramach konkursu RPSL.09.03.01-IZ.01-24-205/17 , Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne DZIAŁANIE 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie PODDZIAŁANIE 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej
ogłasza nabór na stanowisko


Doradca specjalistyczny prawny
                                                                         w Jurajskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej

icon ofertapracyOGŁOSZENIE

 

Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
ogłasza nabór na stanowisko

 

Animator

icon ofertapracyOGŁOSZENIE

 

Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
ogłasza nabór na stanowisko

 

Pracownik Punktu Obsługi Przedsiębiorcy (POP)