Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

nmp49-03Artykuł opublikowano w Biuletynie partnerstwa publiczno-prywatnego nr. 11/2014

 

Aktualnie coraz więcej projektów o charakterze współpracy publiczno-prywatnej jest realizowanych w oparciu o Ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz Ustawę o koncesji na roboty budowlane i usługi. Można wręcz uznać, iż znakomita część dyskusji merytorycznej i debaty publicznej w Polsce, a w ślad za tym, także większość działań i wsparcie ze strony środowiska ekspertów, firm doradczych, środowiska naukowego, instytucji publicznych są zogniskowane wokół problematyki realizacji projektów właśnie w formule ustawowego partnerstwa publiczno-prywatnego. Powyższy trend wydaje się oczywisty z uwagi na wciąż zalążkową fazę rozwoju rynku dla tego typu projektów w Polsce. Jednocześnie nie można wykluczać alternatywnych sposobów realizacji projektów o charakterze współpracy sektora publicznego z inwestorami prywatnymi. Przy czym nie ma tutaj mowy o klasycznych zamówieniach publicznych na roboty budowlane czy usługi, ale raczej o bardziej złożonych przedsięwzięciach, które angażują stronę publiczną i prywatną na rzecz realizacji określonej inwestycji i osiągnięcia założonych celów.

cttczestochowiakArtykuł opublikowano w Gazecie „Częstochowiak”  nr. 28/14 dnia 26.11.2014

 

W Częstochowskim Parku Przemysłowo - Technologicznym niedawno uruchomiono Inkubator Przedsiębiorczości. Jego oferta jest adresowana do osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

 

Inkubator jest owocem Programu Wspierania Przedsiębiorczości dla Częstochowy i powstał przy udziale środków unijnych, stąd też jego preferencyjna oferta kierowana do osób rozpoczynających działalność gospodarczą.


Młodzi przedsiębiorcy, w szczególności studenci, absolwenci szkół średnich i uczelni, mogą liczyć na takie wsparcie jak: w pełni wyposażone stanowiska biurowe w ramach klimatyzowanej powierzchni typu open space (komputer, kserokopiarka, drukarka sieciowa, internet, niszczarka itp.). Dodatkowo każdy z przedsiębiorców może korzystać ze wspólnej sali spotkań, wyposażonej w infrastrukturę multimedialną, a także z pomieszczenia socjalnego.

Wywiad w Radiu Jura

 

Wyposażone miejsca pracy czy kontakty biznesowe. Inkubator Przedsiębiorczości wspiera początkujących biznesmenów, pomaga osobom, które rozpoczynają własną działalność gospodarczą.

 

Inkubator Przedsiębiorczości wspiera początkujących biznesmenów

Artykuł opublikowano w Częstochowskim Biuletynie Oświatowym nr.  1/2014

 

CBO.logo

 

IDZIEMY W KIERUNKU GOSPODARKI SPOŁECZNEJ, CZYLI ALTERNATYWNEGO GOSPODAROWANIA… DLACZEGO JEST TO TAKIE WAŻNE?


     Obecnie już powszechnie zalicza się ekonomię do nauk społecznych. W ekonomii społecznej liczy się CZŁOWIEK, jest o wiele ważniejszy niż pieniądz. To dla NIEGO rezygnuje się z realizacji celów biznesowych – jako nadrzędnych. Ważniejszy jest wymiar społeczny.


     Ekonomia społeczna jest dziś alternatywą na rynku pracy, gdzie największe problemy z zatrudnieniem, jak pokazują statystyki, mają osoby młode w wieku 18–25 lat. W województwie śląskim, na koniec grudnia 2013 r., zarejestrowanych było 33 616 osób bezrobotnych w wieku do 25 r.ż. Aby temu przeciwdziałać, należy rozpocząć pedagogizację problemów społecznych i szeroko rozumianą edukację uświadamiającą młodzież o konieczności podejmowania różnych działań w kierunku samoorganizacji, aktywizacji i działalności społecznej, w celu zdobywania doświadczenia i radzenia sobie w trudnych realiach rynku pracy. „Edukacja alternatywna” ma pomóc młodzieży uczącej się i kształcącej zrozumieć pewne mechanizmy rynkowe i skutecznie przygotować do osiągania sukcesów edukacyjno-zawodowych, innymi słowy zwiększyć szanse na pełny udział w życiu społecznym, zgodnie z konstytucją.

 

POKL.logo

Artykuł opublikowano w Twój POtencjał KLuczem do sukcesu 2014

 


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaprezentował wybrane projekty realizowane w ostatnich latach na Śląsku. Spośród wielu projektów wybrano kilka tych, które są przykładem na dobrze zrealizowane działania, dzięki którym fundusze unijne wpłynęły na poprawę życia mieszkańców naszego województwa. Zebrano je pod wspólnym tytułem  „ Twój POtencjał KLuczem do sukcesu”, wśród nich znalazł się też projekt „Szkolenia szansą na rozwój” realizowany przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.