Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

 • Biuro Zarządu

Aleja Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8
42-202 Częstochowa
Tel. 34 360 56 88,  Fax 34 360 57 47
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Adres skrzynki ePUAP: /arr-czestochowa/SkrytkaESP

 

godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30

 

Osoba do kontaktu:
Paulina Kurek

 

 • Inspektor danych osobowych

Beata Andrzejewska
tel. 34 360 56 88 wew. 30,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 • Administracja Częstochowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego

ul. Wały Dwernickiego 117/121
42-202 Częstochowa
Tel. 34 373 10 92,  601 095 161
Fax 34 373 10 78
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30

 

 • Centrum Transferu Technologii

ul. Wały Dwernickiego 117/121 pok.  323
42-202 Częstochowa  
Tel./Fax 34 373 10 81
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30

 

 • Fundusz Pożyczkowy dla MSP

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 6, 42-202 Częstochowa
Tel./Fax  34  360 57 46 ,  609 980 444
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
godziny pracy: od poniedziałku do piątku  7.30 – 15.30

 

 • Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Al. Najświętszej Maryi Panny 24, oficyna lok. 3 oraz 4, 42-202 Częstochowa
Tel. 34 325 71 42, Fax 34 360 57 47
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
godziny pracy: pon. - pt. od 7.30 do 15.30

 

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Al. Najświętszej Maryi Panny 24, oficyna lok. 1, 42-202 Częstochowa
Tel. 34 360 56 87, 34 324 50 75 Fax 34 360 57 47
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
godziny pracy: 

pon. od 7:00 do 17:00

wt. - pt. od 7.30 do 15.30

 

KLAUZULE INFORMACYJNE RODO DLA LOKALNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO FUNDUSZY EUROPEJSKICH
W CZĘSTOCHOWIE

w przypadku udzielania odpowiedzi, konsultacje
z zainteresowanymi osobami, przedsiębiorcami w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Śląskie, z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: bip.slaskie.pl;
 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. udzielanie odpowiedzi, konsultacje z zainteresowanymi osobami, przedsiębiorcami w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich;
  2. archiwizacja dokumentacji.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
  1. obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1. lit c rozporządzenia), wynikający z Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (art. 9 ust. 2 pkt 12),
  2. obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia), wynikający z art. 6 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, dostawcom systemów informatycznych i usług IT. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 31.12.2023r;
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych może wiązać się brakiem możliwości udzielanie odpowiedzi, konsultacje w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich;
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.