Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

gree-it-baner 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC

 

 

Czym jest INTERREG IVC?
Kto bierze udział?
Cel projektu?
Co chcemy osiągnąć?
Kontakt

Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC jest jednym z programów realizowanych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej i obejmuje swym zasięgiem terytorium 27 państw Unii Europejskiej oraz Norwegii i Szwajcarii. Główne działania Programu koncentrują się na gromadzeniu i analizie rezultatów oraz upowszechnianiu dobrych praktyk wypracowanych w danych obszarze polityki regionalnej. Instytucją koordynującą program INTERREG IVC w Polsce jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Departament Współpracy Terytorialnej.

Agencja Rozwoju Regionalnego reprezentuje w projekcie Częstochowę, która jest jedynym miastem, reprezentującym nasz kraj w konsorcjum projektowym.
W projekcie bierze w sumie udział 10 państw Europy. Poza częstochowską ARR w projekcie biorą udział przedstawiciele następujących miast: Barcelona, Rzym, Amsterdam, Manchester, Catania, Ryga, Oresund, Malta, Kranj.

Zbadanie możliwości oszczędności energetycznej w sektorze ICT w czterech głównych obszarach:

  • inteligentne systemy usług mające na celu dostarczanie usług elektroenergetycznych z zakresu dystrybucji wody oraz usług danych, zapewniając obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności;
  • technologie informacyjne i komunikacyjne oraz zrównoważony transport;
  • infrastruktura miejska: budynki mieszkalne, biura oraz budynki innego rodzaju;
  • zrównoważony przemysł, który jest kluczowy dla przyszłości gospodarki, pełni wiodącą rolę w zwalczaniu zmian klimatycznych i degradacji środowiska oraz w działaniach na rzecz budowy społeczeństwa wydajnie wykorzystującego zasoby.

Zamierzonym efektem współpracy Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Częstochowie w ramach projektu „Green IT Network Europe” jest wypracowanie szeregu dobrych praktyk oraz wytycznych obejmujących kwestie oszczędności energetycznej w sektorze technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Złożoność tej kwestii wymaga ścisłej współpracy, szeroko zakrojonych badań i analiz oraz wymiany doświadczeń. Głównym celem projektu jest wspieranie 10 miast partnerskich w dążeniu do stworzenia systemu zasad oraz wytycznych odnoszących się do zrównoważonej polityki energetycznej.

Biuro Projektu:

Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 lokal 8

42-202 Częstochowa

Tel. 34 360 56 88

Fax 34 360 57 47

Osoby do kontaktu:

mgr Magdalena Makowska – Koordynator projektu [email: mmakowska@arr.czestochowa.pl]

mgr inż. Monika Bednarek – Ekspert d/s efektywności energetycznej z zastosowaniem rozwiązań ICT [email: mbednarek@arr.czestochowa.pl]

mgr Justyna Palacz – Specjalista d/s finansowych [email: jpalacz@arr.czestochowa.pl]

 

1-10 1Częstochowa bierze udział w plebiscycie „Eko-Inspiracja 2014” organizowanym w ramach II edycji programu edukacyjnego  „Odpowiedzialnie z Naturą” przez redakcję miesięcznika „Ekologia i Rynek”.


Ideą programu są działania na rzecz społecznej edukacji ekologicznej oraz promocja idei zrównoważonego rozwoju. Główne cele programu to m.in. kształtowanie postaw przyjaznych dla środowiska naturalnego i prezentacja partnerskich projektów na rzecz ochrony środowiska, realizowanych na terenie Polski wspólnie przez samorządy, przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje, stowarzyszenia lub uczelnie.

Green IT Net jest jednym z programów realizowanych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej  i obejmuje swym zasięgiem terytorium 27 państw Unii Europejskiej oraz Norwegii i Szwajcarii. Częstochowa jest jedynym polskim partnerem w konsorcjum projektowym. Głównym celem jest stworzenie platformy online rozpowszechniającej dobre praktyki  jako narzędzie do inspirowania i aktywowania europejskich miast do rozwijania swoich projektów technologii ekologicznych.


Zachęcamy, aby śledzić projekt GreenITNet na twitterze @GreenITNet i facebooku Green IT Net. Będziemy na bieżąco informować Państwa o nowościach i rozwoju projektu.

DSC 2190W dniach 28-31 października 2014 w Rzymie odbyło się trzydniowe seminarium podsumowujące projekt „Green IT Network Europe”, w których Częstochowa reprezentowana była przez Agencję Rozwoju Regionalnego.

 
W seminarium udział wzięli wszyscy partnerzy projektu – 10 miast europejskich działających wspólnie od 3 lat na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej w sektorze ICT.

greenitopendays8 października 2014 Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Marcin Kozak reprezentował spółkę podczas spotkania partnerów projektu „Green IT Network Europe” w ramach Open Days organizowanych w Brukseli.


Tegoroczne Open Days odbyły się pod hasłem „Growing Together – inteligentne inwestycje dla ludzi”. Podczas spotkania omówiono nowe możliwości współpracy międzynarodowej w zakresie projektów europejskich.

GreenITNet25 czerwca 2014 ekspert ds. efektywności energetycznej w sektorze ICT pani Monika Bednarek reprezentowała Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. podczas spotkania partnerów, które służyć miało analizie poziomu zaawansowania transferu niżej wymienionych praktyk w ramach projektu „Green IT Network Europe”:
1. Bicing in Rome and Barcelona
2. Urban Labs at a new Dutch Airport business area
3. Data Centre solutions in the City of Riga
4. Wi-Move story: ready for transfer
5. First release in Europe: the Vehicle 2 Grid Amsterdam
6. CLUEs story
Spotkanie zorganizowano podczas Tygodnia Zrównoważonej Energii Unii Europejskiej w Brukseli (The European Union Sustainable Energy Week-EUSEW in Brussels).

 

 

 

UE greenIT

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego