Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Częstochowa, dn. 03.10.2023 r.


ZAM/18/PK/2023

 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.2004 r. z późniejszymi zmianami oraz § 33 Statutu, Rada Nadzorcza Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2023 i rok 2024 oraz sporządzenia pisemnego sprawozdania z przeprowadzonego badania.

 

Pisemne, kompletne oferty, umieszczone w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. za rok 2023 i rok 2024.”, należy przesyłać pocztą/pocztą kurierską lub dostarczyć osobiście na adres: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8, 42-202 Częstochowa, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do 25.10.2023

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/14/OWES/2023
 

 

Przedmiot zamówienia: Przygotowanie oraz obsługa cateringu dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 - 2023”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 


Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., 42-202, al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8. Ofertę można składać w następujący sposób: osobiście w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. (7:30-15:30), za pośrednictwem poczty i firm kurierskich na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu oferty), drogą elektroniczną przesyłając skan oferty na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio poprzez Bazę Konkurencyjności do dnia 19.07.2023 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/10/OWES/2023
 

 

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w ramach Strefy Fundraisingu dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018-2023”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 


Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., 42-202, al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8. Ofertę można składać w następujący sposób: osobiście w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. (7:30-15:30), za pośrednictwem poczty i firm kurierskich na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu oferty), drogą elektroniczną przesyłając skan oferty na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. do dnia 01.06.2023 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/9/OWES/2023
 

 

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w ramach Strefy Fundraisingu dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018-2023”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 


Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., 42-202, al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8. Ofertę można składać w następujący sposób: osobiście w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. (7:30-15:30), za pośrednictwem poczty i firm kurierskich na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu oferty), drogą elektroniczną przesyłając skan oferty na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. do dnia 19.05.2023 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/7/OWES/2023
 

 

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej i doradczej w ramach Strefy Fundraisingu  dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018-2023”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 


Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., 42-202, al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8. Ofertę można składać w następujący sposób: osobiście w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. (7:30-15:30), za pośrednictwem poczty i firm kurierskich na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu oferty), drogą elektroniczną przesyłając skan oferty na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. do dnia 05.04.2023 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/3/OWES/2023
 

 

Przedmiot zamówienia: Usługi doradztwa specjalistycznego prawnego w kontekście funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (PES), w tym przedsiębiorstw społecznych (PS), kierowanego do uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 - 2023”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 


Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., 42-202, al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8. Ofertę można składać w następujący sposób: osobiście w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. (7:30-15:00), za pośrednictwem poczty i firm kurierskich na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu oferty), drogą elektroniczną przesyłając skan oferty na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio poprzez Bazę Konkurencyjności do dnia 25.01.2023 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/2/OWES/2023
 

 

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej i doradczej w ramach Strefy Fundraisingu  dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018-2023”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 


Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., 42-202, al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8.
Ofertę można składać w następujący sposób: osobiście w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. (7:30-15:30), za pośrednictwem poczty i firm kurierskich na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu oferty), drogą elektroniczną przesyłając skan oferty na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 26.01.2023 r.

 

Zapytanie ofertowe

ZAM/1/CP/2023

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa  pylonu reklamowego  przy wjeździe na posesję (główny wjazd od Wały Dwernickiego) przy szlabanie, na działce nr 228/4 obręb 24, w tym

  1. Projekt robót budowlanych   - w ilości 3 egzemplarzy oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej,
  2. Projekt techniczny - w ilości 2 egzemplarze oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej,

Zakres opracowania i obowiązki Wykonawcy obejmują także: uzyskanie map, w tym mapy do celów projektowych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, uzyskanie niezbędnych dokumentów formalno – prawnych, w tym pozwoleń, uzgodnień, opinii organów administracyjnych lub innych decyzji niezbędnych do budowy pylonu reklamowego, przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych w imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, wykonanie projektu zasilania elektrycznego dla pylonu, wykonanie projektu fundamentu i projektu architektonicznego dla pylonu.