Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

two confident business man shaking hands during meeting office success dealing greeting partner conceptNabór zostaje przedłużony do 30.11.2023 r.

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., lider projektu, działając zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079), ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację, Działanie FESL.10.17 Kształcenie osób dorosłych – FST (konkurs FESL.10.17-IP.02-070/23).

two confident business man shaking hands during meeting office success dealing greeting partner conceptAgencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., lider projektu, działając zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079), ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację, Działanie FESL.10.17 Kształcenie osób dorosłych – FST (konkurs FESL.10.17-IP.02-070/23).

 

two confident business man shaking hands during meeting office success dealing greeting partner conceptAgencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., lider projektu, działając zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079), ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację, Działanie FESL.10.17 Kształcenie osób dorosłych – FST (konkurs FESL.10.17-IP.02-070/23).

two confident business man shaking hands during meeting office success dealing greeting partner conceptAgencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., lider projektu, działając zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079), ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Priorytet I - Umiejętności, Działanie 01.03 Kadry nowoczesnej gospodarki – konkurs FERS.01.03-IP.09-002/23.


Cel partnerstwa
Głównym celem partnerstwa jest wspólna realizacja zadań mających na celu udzielenie przedsiębiorcom wsparcia polegającego na dofinansowaniu szkoleń lub doradztwa w ramach których zostaną oni przygotowani do wprowadzenia i zarządzania zmianą w firmie związaną m.in. ze starzeniem się społeczeństwa, czy zróżnicowaniem sposobu świadczenia pracy. Wsparcie polegało będzie w szczególności na refundacji kosztów dotyczących usług rozwojowych, prowadzących do nabycia lub podniesienia kompetencji zgodnych z Opisem kompetencji kadr w obszarze HR przez przedsiębiorców i ich pracowników, zespoły HR, pracowników odpowiedzialnych za politykę personalną firmy oraz menedżerów lub kandydatów na menedżerów. Wsparciem będą mogli być objęci pracownicy mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw z terenu całego kraju.