Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
nr sprawy ARR/17/MP-KL/14/P

 

dotyczy: świadczenie usług doradztwa w ramach realizacji projektu „Wiedza to sukces".

 

Szczegółowa informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty