Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

nr sprawy ARR/19/MP-CZ/14/P

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie warsztatów z przedsiębiorczości, warsztatów społecznych, warsztatów umiejętności uczenia się w ramach realizacji projektu „Edukacja młodego pokolenia”

Szczegółowa informacja o udzieleniu zamówienia