Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


nr sprawy ARR/18/MP-KL/14/P

 
dotyczy: prowadzenie warsztatów z przedsiębiorczości, warsztatów społecznych, warsztatów umiejętności uczenia się w ramach realizacji projektu „Wiedza to sukces”.

 

 

Szczegółowa informacja najkorzystniejszej oferty