Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


nr sprawy ARR/19/MP-CZ/14/P

 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie warsztatów przedsiębiorczości, warsztatów społecznych, warsztatów umiejętności uczenia sie w ramach realizacji projektu "Edukacja Młodego pokolenia."

Szczegółowa informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty