Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

nr sprawy ARR/17/MP-KL/14/P

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa w ramach realizacji projektu „Wiedza to sukces”

Szczegółowa informacja o udzieleniu zamówienia