Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

zapisz-siezaproponuj-temat

 

 

Inicjatywa
Formuła i cel spotkań
Terminy
Kto może wziąć udział?
Jak zgłosić udział ?

Śniadania z Przedsiębiorcami to cykliczne spotkania lokalnych przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Częstochowy traktowane jako ważne forum dialogu między środowiskiem przedsiębiorców a samorządem, służące wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju częstochowskich firm. Śniadania w obecnym kształcie zostały zainicjowane przez Prezydenta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyka, a ich organizatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

W przyjaznej atmosferze Parku Przemysłowo-Technologicznego, przy porannej kawie, omawiane są sprawy dotyczące przedsiębiorców oraz ich oczekiwań wobec lokalnego samorządu. W ten sposób Prezydent wsłuchuje się w problemy przedsiębiorców, w ich propozycje, pomysły i sugestie. Jest to także forum dla konsultacji inicjatyw Prezydenta na rzecz rozwoju sektora przedsiębiorczości w Częstochowie.
Dlatego w trakcie Śniadań omawiamy ważne dla przedsiębiorców zagadnienia jak: zachęty inwestycyjne dla firm, wsparcie z programów publicznych, program rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, możliwości nawiązywania współpracy gospodarczej na rynkach zagranicznych.
Każde ze spotkań to odrębny temat, w trakcie przewidujemy czas na omówienie kluczowego zagadnienia przez eksperta, dyskusję, indywidualne konsultacje czy panele eksperckie.

Śniadania odbywają się cyklicznie - w pierwszy czwartek danego miesiąca.
W wyjątkowych sytuacjach, np. w związku ze świętami czy wakacjami, termin może ulec zmianie – wtedy powiadamiamy o tym na naszej stronie.

Nasze spotkania mają charakter otwarty - serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie.

Aby móc wziąć udział w Śniadaniu z przedsiębiorcami, wystarczy najpóźniej na dzień przed terminem danego Śniadania zgłosić swój udział w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

IMG 20170302 084442Marcowe "Śniadanie z Przedsiębiorcami" już za nami. Ponad 40 lokalnych przedsiębiorców wzięło udział w prelekcji poprowadzonej przez panią Grażynę Klamek, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.


W ramach tematu: "Wsparcie dla pracodawców i bezrobotnych w 2017 roku", omówiono aktualną sytuację na lokalnym rynku pracy oraz możliwości wsparcia przedsiębiorców i osób bezrobotnych w ramach aktywizacji zawodowej.

 

sniadania-zaproszenie

Temat: „Wsparcie dla pracodawców i bezrobotnych w 2017 roku”.

 

Zapisy: do 1 marca 2017 r.

 

 

 

IMG 20170202 085857Kolejne "Śniadanie z Przedsiębiorcami" już za nami. Prawie 60 lokalnych przedsiębiorców wzięło udział w prelekcji poprowadzonej przez przedstawicieli władz Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Politechniki Częstochowskiej.  Głos w spotkaniu zabrał także pan Józef Wojtas, pracownik Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

 

sniadania-zaproszenie

Temat: „Nauka dla biznesu - oferta usług badawczo - rozwojowych dla przedsiębiorstw”.

 

Zapisy: do 1 lutego 2017 r.

 

 

 

12I. „System Condo w Arche - inwestowanie w nieruchomości hotelowe Arche."         
II. „Zmiany w systemie prawnym w 2017 roku."


5 stycznia częstochowscy przedsiębiorcy uczestniczyli w pierwszym, noworocznym spotkaniu z cyklu "Śniadanie z Przedsiębiorcami."


W pierwszej części spotkania mogliśmy dowiedzieć się jak inwestować w nieruchomości hotelowe w systemie condo. Została również przedstawiona symulacja zysków hotelu w Częstochowie przy ul. Oleńki. Temat przedstawiła pani Katarzyna Romaniuk, doradca ds. nieruchomości inwestycyjnych, reprezentująca firmę deweloperską Arche sp. z o.o.

 

08Za nami ostatnie tegoroczne spotkanie z cyklu „Śniadanie z przedsiębiorcami”. W ramach tematu " Stawki podatkowe na 2017 rok", pani Elżbieta Wdowiak, Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta Częstochowy omówiła stawki podatku od środków transportowych oraz stawki podatku od nieruchomości obowiązujące przedsiębiorców w 2017 roku. Przedstawiono także działania Urzędu Miasta, służące usprawnieniu rejestracji pojazdów firm leasingowych i transportowych.