Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

zapisz-siezaproponuj-temat

 

 

Inicjatywa
Formuła i cel spotkań
Terminy
Kto może wziąć udział?
Jak zgłosić udział ?

Śniadania z Przedsiębiorcami to cykliczne spotkania lokalnych przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Częstochowy traktowane jako ważne forum dialogu między środowiskiem przedsiębiorców a samorządem, służące wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju częstochowskich firm. Śniadania w obecnym kształcie zostały zainicjowane przez Prezydenta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyka, a ich organizatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

W przyjaznej atmosferze Parku Przemysłowo-Technologicznego, przy porannej kawie, omawiane są sprawy dotyczące przedsiębiorców oraz ich oczekiwań wobec lokalnego samorządu. W ten sposób Prezydent wsłuchuje się w problemy przedsiębiorców, w ich propozycje, pomysły i sugestie. Jest to także forum dla konsultacji inicjatyw Prezydenta na rzecz rozwoju sektora przedsiębiorczości w Częstochowie.
Dlatego w trakcie Śniadań omawiamy ważne dla przedsiębiorców zagadnienia jak: zachęty inwestycyjne dla firm, wsparcie z programów publicznych, program rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, możliwości nawiązywania współpracy gospodarczej na rynkach zagranicznych.
Każde ze spotkań to odrębny temat, w trakcie przewidujemy czas na omówienie kluczowego zagadnienia przez eksperta, dyskusję, indywidualne konsultacje czy panele eksperckie.

Śniadania odbywają się cyklicznie - w pierwszy czwartek danego miesiąca.
W wyjątkowych sytuacjach, np. w związku ze świętami czy wakacjami, termin może ulec zmianie – wtedy powiadamiamy o tym na naszej stronie.

Nasze spotkania mają charakter otwarty - serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie.

Aby móc wziąć udział w Śniadaniu z przedsiębiorcami, wystarczy najpóźniej na dzień przed terminem danego Śniadania zgłosić swój udział w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

 

sniadania-zaproszenie

Temat: I. System Condo w Arche – inwestowanie w nieruchomości hotelowe Arche.

II. Zmiany w systemie prawnym w 2017 roku.

 

Zapisy: do 4 stycznia 2017 r.

 

 

 

 

sniadania-zaproszenie

Temat: Stawki podatkowe na 2017 rok

 

Zapisy: do 30 listopada 2016 r.

 

 

 

310 listopada odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "Śniadanie z Przedsiębiorcami." W ramach prezentowanego tematu omówiono odpowiedzialność przedsiębiorców prowadzących swoją działalność gospodarczą a także odpowiedzialność członków zarządu spółek z o.o. oraz możliwość jej wyłączenia.


W dyskusji prowadzonej przez pana Kamila Matyśkiewicza, radcę  prawnego w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group, wzięło udział ponad  40 regionalnych przedsiębiorców.

Uprzejmie informujemy, że termin listopadowego spotkania z cyklu „Śniadania z przedsiębiorcami” przesunięty został z 3.11.2016 r.  na  10.11.2016 r. Szczegóły spotkania przekażemy za pośrednictwem strony internetowej oraz w mailowych zaproszeniach w późniejszym terminie.

IMG 0782Październikowe  "Śniadanie z Przedsiębiorcami" już za nami.  Ponad  40 lokalnych przedsiębiorców  wzięło udział w spotkaniu poprowadzonym przez  naszych gości: pana  Bartosza Rozpondka, Dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz pana  Marcina Biernata, Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy.  Głos w spotkaniu zabrała również pani Magdalena Kręciwilk z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

01W pierwszy czwartek września przedsiębiorcy z regionu częstochowskiego uczestniczyli w pierwszym po wakacyjnej przerwie spotkaniu z cyklu „Śniadanie z przedsiębiorcami”.


W dyskusji pn. "Jak budować silne i rozpoznawalne marki?"  prowadzonej przez pana Jakuba Fornala -kierownika działu ADINO Studio Brandingowe, związanego z marketingiem, brandingiem oraz projektowaniem graficznym od przeszło 10 lat  – uczestniczyło ponad trzydzieści osób.