Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

zapisz-siezaproponuj-temat

 

 

Inicjatywa
Formuła i cel spotkań
Terminy
Kto może wziąć udział?
Jak zgłosić udział ?

Śniadania z Przedsiębiorcami to cykliczne spotkania lokalnych przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Częstochowy traktowane jako ważne forum dialogu między środowiskiem przedsiębiorców a samorządem, służące wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju częstochowskich firm. Śniadania w obecnym kształcie zostały zainicjowane przez Prezydenta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyka, a ich organizatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

W przyjaznej atmosferze Parku Przemysłowo-Technologicznego, przy porannej kawie, omawiane są sprawy dotyczące przedsiębiorców oraz ich oczekiwań wobec lokalnego samorządu. W ten sposób Prezydent wsłuchuje się w problemy przedsiębiorców, w ich propozycje, pomysły i sugestie. Jest to także forum dla konsultacji inicjatyw Prezydenta na rzecz rozwoju sektora przedsiębiorczości w Częstochowie.
Dlatego w trakcie Śniadań omawiamy ważne dla przedsiębiorców zagadnienia jak: zachęty inwestycyjne dla firm, wsparcie z programów publicznych, program rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, możliwości nawiązywania współpracy gospodarczej na rynkach zagranicznych.
Każde ze spotkań to odrębny temat, w trakcie przewidujemy czas na omówienie kluczowego zagadnienia przez eksperta, dyskusję, indywidualne konsultacje czy panele eksperckie.

Śniadania odbywają się cyklicznie - w pierwszy czwartek danego miesiąca.
W wyjątkowych sytuacjach, np. w związku ze świętami czy wakacjami, termin może ulec zmianie – wtedy powiadamiamy o tym na naszej stronie.

Nasze spotkania mają charakter otwarty - serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie.

Aby móc wziąć udział w Śniadaniu z przedsiębiorcami, wystarczy najpóźniej na dzień przed terminem danego Śniadania zgłosić swój udział w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

2W dniu wczorajszym odbyło się kolejne „śniadanie z przedsiębiorcami”.

 

Licznie przybyłych na spotkanie przedsiebiorców przywitał Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy - Jarosław Marszałek. Następnie kilka słów wprowadzenia do listopadowego tematu przedstawili Pan Marcin Kozak - Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Czestochowie S.A. oraz Pani Katarzyna Woszczyna z BCC Loża Częstochowska.

 Sniadanie.08.11.2018

Temat: „Represyjność prawa podatkowego. Istotne dla przedsiębiorców zmiany w podatkach w 2019 roku.”

 

Zapisy: do 07 listopada 2018 r.

 

 

 

 snia.04.10.2018

Temat: „Planowane kierunki wsparcia przedsiębiorców w Częstochowie – nowe projekty i inicjatywy”

 

Zapisy: do 03 października 2018 r.

 

 

 

20180913 08414513 września 2018roku odbyło się pierwsze po przerwie wakacyjnej spotkanie z cyklu „Śniadanie z przedsiębiorcami” organizowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Temat spotkania dotyczył rozwoju inwestycji i podejmowanych działań na rzecz częstochowskich przedsiębiorców w latach 2014-2018.

 

 snia.09.2018

Temat: „Rozwój inwestycji i działania na rzecz przedsiębiorców w Częstochowie – podsumowanie lat 2014 – 2018”

 

Zapisy: do 12 września 2018 r.

 

 

 

20180607 085234Czerwcowe spotkanie z cyklu „Śniadanie z przedsiębiorcami" organizowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. poświęcone było zagadnieniu związanemu z wprowadzeniem nowej ustawy o wspieraniu inwestycji w Polsce. O tym jakie nowości nas czekają w związku ze zmianami w przepisach regulujących funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych mówili Eksperci z firmy KPMG Tax M.Michna sp.k.