Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

zapisz-siezaproponuj-temat

 

 

Inicjatywa
Formuła i cel spotkań
Terminy
Kto może wziąć udział?
Jak zgłosić udział ?

Śniadania z Przedsiębiorcami to cykliczne spotkania lokalnych przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Częstochowy traktowane jako ważne forum dialogu między środowiskiem przedsiębiorców a samorządem, służące wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju częstochowskich firm. Śniadania w obecnym kształcie zostały zainicjowane przez Prezydenta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyka, a ich organizatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

W przyjaznej atmosferze Parku Przemysłowo-Technologicznego, przy porannej kawie, omawiane są sprawy dotyczące przedsiębiorców oraz ich oczekiwań wobec lokalnego samorządu. W ten sposób Prezydent wsłuchuje się w problemy przedsiębiorców, w ich propozycje, pomysły i sugestie. Jest to także forum dla konsultacji inicjatyw Prezydenta na rzecz rozwoju sektora przedsiębiorczości w Częstochowie.
Dlatego w trakcie Śniadań omawiamy ważne dla przedsiębiorców zagadnienia jak: zachęty inwestycyjne dla firm, wsparcie z programów publicznych, program rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, możliwości nawiązywania współpracy gospodarczej na rynkach zagranicznych.
Każde ze spotkań to odrębny temat, w trakcie przewidujemy czas na omówienie kluczowego zagadnienia przez eksperta, dyskusję, indywidualne konsultacje czy panele eksperckie.

Śniadania odbywają się cyklicznie - w pierwszy czwartek danego miesiąca.
W wyjątkowych sytuacjach, np. w związku ze świętami czy wakacjami, termin może ulec zmianie – wtedy powiadamiamy o tym na naszej stronie.

Nasze spotkania mają charakter otwarty - serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie.

Aby móc wziąć udział w Śniadaniu z przedsiębiorcami, wystarczy najpóźniej na dzień przed terminem danego Śniadania zgłosić swój udział w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

IMG 20170302 083753W pierwszy czwartek października odbyło się kolejne "Śniadanie z przedsiębiorcami", na którym poznaliście Państwo możliwości oraz warunki skorzystania z ulgi podatkowej na działalność B+R.


Śniadanie otworzył Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Marcin Kozak. Prezes poinformował przedsiębiorców o aktualnie realizowanych przez Spółkę projektach [m.in. o ofercie na wsparcie dla sektora MŚP na dofinansowania w ramach projektu pn. "Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim (...)"] zachęcając również do konsultacji w zakresie całej oferty Agencji po zakończeniu spotkania.


"Kilka słów z miasta" przekazał także obecny podczas spotkania Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

  • Pozyskane zostały pieniądze na modernizację linii tramwajowej od pętli na Północy aż po pętle na Rakowie w Częstochowie oraz zakup 10 nowych składów tramwajowych (wartość całego projektu wydatkowanego ze środków z unii europejskiej to aż 200 mln złotych). Trwa także końcowy etap procedury przetargowej na przebudowę DK1 i DK46.

 

Prezydent zaprosił wszystkich chętnych na indywidualne konsultacje do bocznej sali , a następnie głos zabrali prelegenci tematu - Pan Marcin Mańkowski oraz Jakub Tomżyński z firmy KPMG.


Warto przypomnieć, że z początkiem 2016 roku poszerzyła się paleta zachęt dla przedsiębiorców na prowadzenie działalności B+R – wzorcem wielu państw (np. UK, Irlandia, Australia) została wprowadzona ulga podatkowa na prace badawczo-rozwojowe pozwalająca przedsiębiorcom na odliczenie dodatkowych kosztów prowadzonych prac B+R od podstawy opodatkowania. Trwają także prace nad nowelizacją przepisów w celu podniesienia atrakcyjności ulgi od 1 stycznia 2018 r. Dlatego w trakcie seminarium przeprowadzonym przez firme KPMG omówione zostały nie tylko obecnie obowiązujące przepisy i zmiany planowane w nowelizacji, a także inne instrumenty wsparcia na prace B+R i infrastrukturę B+R w przedsiębiorstwach. Wyjaśniona została również istota funkcjonowania ulgi, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków leżących po stronie przedsiębiorców oraz obszarów potencjalnego ryzyka.

 

  • Obecnie obowiązujące przepisy szeroko definiują działalność B+R . Pozwala to przedsiębiorcom zakwalifikować koszty wszelkich prac polegających na nabywaniu, łączeniu i wykorzystywaniu dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia ulepszonych produktów, procesów i usług. Zatem prawo do ulgi na działalność badawczo-rozwojową nie jest zarezerwowane wyłącznie dla przedsiębiorców prowadzących wyspecjalizowane badania naukowe, ale dostępne jest również dla wszystkich tych przedsiębiorców, którzy prowadzą prace nad wdrażaniem nowych produktów lub usług oraz ulepszaniem istniejących.  Dodatkowo zaletą ulgi B+R jest to, że aby dokonać odliczenia nie ma potrzeby uczestniczenia w konkursie, a wystarczy, że odliczenie zostanie wykazane w deklaracji podatkowej. Tym samym wiele projektów B+R, które mają mniejsze szanse dofinansowania grantem (gdzie obowiązuje zasada konkursowa), może zostać zgłoszone w ramach nowej ulgi na B+R. "

 

Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w spotkaniu, a już dziś zapraszamy do wzięcia udziału w następnym "Śniadaniu", które odbędzie się 9 listopada 2017r. Szczegóły wkrótce na naszej stronie internetowej w zakładce "śniadania z przedsiębiorcami".