Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

zapisz-siezaproponuj-temat

 

 

Inicjatywa
Formuła i cel spotkań
Terminy
Kto może wziąć udział?
Jak zgłosić udział ?

Śniadania z Przedsiębiorcami to cykliczne spotkania lokalnych przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Częstochowy traktowane jako ważne forum dialogu między środowiskiem przedsiębiorców a samorządem, służące wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju częstochowskich firm. Śniadania w obecnym kształcie zostały zainicjowane przez Prezydenta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyka, a ich organizatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

W przyjaznej atmosferze Parku Przemysłowo-Technologicznego, przy porannej kawie, omawiane są sprawy dotyczące przedsiębiorców oraz ich oczekiwań wobec lokalnego samorządu. W ten sposób Prezydent wsłuchuje się w problemy przedsiębiorców, w ich propozycje, pomysły i sugestie. Jest to także forum dla konsultacji inicjatyw Prezydenta na rzecz rozwoju sektora przedsiębiorczości w Częstochowie.
Dlatego w trakcie Śniadań omawiamy ważne dla przedsiębiorców zagadnienia jak: zachęty inwestycyjne dla firm, wsparcie z programów publicznych, program rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, możliwości nawiązywania współpracy gospodarczej na rynkach zagranicznych.
Każde ze spotkań to odrębny temat, w trakcie przewidujemy czas na omówienie kluczowego zagadnienia przez eksperta, dyskusję, indywidualne konsultacje czy panele eksperckie.

Śniadania odbywają się cyklicznie - w pierwszy czwartek danego miesiąca.
W wyjątkowych sytuacjach, np. w związku ze świętami czy wakacjami, termin może ulec zmianie – wtedy powiadamiamy o tym na naszej stronie.

Nasze spotkania mają charakter otwarty - serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie.

Aby móc wziąć udział w Śniadaniu z przedsiębiorcami, wystarczy najpóźniej na dzień przed terminem danego Śniadania zgłosić swój udział w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

 TEMAT

„Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) – zmiany w 2018”

1. Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych

2. Jak dobrze przygotować się do zmian

3. Nowe obowiązki pracodawców w związku z RODO

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Śniadanie z przedsiębiorcami” organizowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.PRELEGENT

Mariusz Włoga
– Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Urząd Miasta Częstochowy

GOŚĆ SPECJALNY SPOTKANIA

Prezydent Miasta Częstochowy - Krzysztof Matyjaszczyk

 

CZAS I MIEJSCE SPOTKANIA

Spotkanie odbędzie się w pierwszy czwartek miesiąca,
4 stycznia 2018 roku
w Częstochowskim Parku Przemysłowo - Technologicznym,
przy ul. Wały Dwernickiego 117/121.
Spotkanie rozpocznie się o godz. 8:30 i potrwa ok. 2 godzin.

REJESTRACJA

Uprzejmie prosimy o rejestrację na spotkanie do 3 stycznia 2018 r.
za pomocą formularza na stronie www.arr.czestochowa.pl w zakładce
„Śniadania z przedsiębiorcami”.

Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY

Imię:*
Nazwisko:*
Nazwa firmy:*
E-mail:*
Numer telefonu:
Zgoda:*
Przepisz kod z obrazka: