Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

zapisz-siezaproponuj-temat

 

 

Inicjatywa
Formuła i cel spotkań
Terminy
Kto może wziąć udział?
Jak zgłosić udział ?

Śniadania z Przedsiębiorcami to cykliczne spotkania lokalnych przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Częstochowy traktowane jako ważne forum dialogu między środowiskiem przedsiębiorców a samorządem, służące wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju częstochowskich firm. Śniadania w obecnym kształcie zostały zainicjowane przez Prezydenta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyka, a ich organizatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

W przyjaznej atmosferze Parku Przemysłowo-Technologicznego, przy porannej kawie, omawiane są sprawy dotyczące przedsiębiorców oraz ich oczekiwań wobec lokalnego samorządu. W ten sposób Prezydent wsłuchuje się w problemy przedsiębiorców, w ich propozycje, pomysły i sugestie. Jest to także forum dla konsultacji inicjatyw Prezydenta na rzecz rozwoju sektora przedsiębiorczości w Częstochowie.
Dlatego w trakcie Śniadań omawiamy ważne dla przedsiębiorców zagadnienia jak: zachęty inwestycyjne dla firm, wsparcie z programów publicznych, program rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, możliwości nawiązywania współpracy gospodarczej na rynkach zagranicznych.
Każde ze spotkań to odrębny temat, w trakcie przewidujemy czas na omówienie kluczowego zagadnienia przez eksperta, dyskusję, indywidualne konsultacje czy panele eksperckie.

Śniadania odbywają się cyklicznie - w pierwszy czwartek danego miesiąca.
W wyjątkowych sytuacjach, np. w związku ze świętami czy wakacjami, termin może ulec zmianie – wtedy powiadamiamy o tym na naszej stronie.

Nasze spotkania mają charakter otwarty - serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie.

Aby móc wziąć udział w Śniadaniu z przedsiębiorcami, wystarczy najpóźniej na dzień przed terminem danego Śniadania zgłosić swój udział w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

 original

Temat: E-składka. Nowe zasady opłacania składek (od 1 stycznia 2018 r.)

 

Zapisy: do 08 listopada 2017 r.

 

 

 

IMG 20170302 083753W pierwszy czwartek października odbyło się kolejne "Śniadanie z przedsiębiorcami", na którym poznaliście Państwo możliwości oraz warunki skorzystania z ulgi podatkowej na działalność B+R.


Śniadanie otworzył Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Marcin Kozak. Prezes poinformował przedsiębiorców o aktualnie realizowanych przez Spółkę projektach [m.in. o ofercie na wsparcie dla sektora MŚP na dofinansowania w ramach projektu pn. "Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim (...)"] zachęcając również do konsultacji w zakresie całej oferty Agencji po zakończeniu spotkania.

 obraz

Temat: "Nowa ulga podatkowa na prowadzenie działalności B+R w przedsiębiorstwach"

 

Zapisy: do 04 października 2017 r.

 

 

 

20170907 0833087 września br. odbyło się pierwsze po wakacyjnej przerwie spotkanie z cyklu "Śniadanie z przedsiębiorcami", którego założeniem było zapoznanie uczestników z "narzędziami google" ułatwiającymi zwiększyć widoczność firmy w internecie.


Przybyłych na spotkanie gości przywitał Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Marcin Kozak, oddając następnie głos Wiceprezydentowi Miasta Częstochowy - Panu Mirosławowi Soborakowi. Wypowiedź Prezydenta dotyczyła rozwoju naszego miasta, zarówno w aspekcie przemysłowym (budowa drugiego zakładu Guardian Glass czy Hali dla inwestorów powstajacej przy ul. Ekonomicznej),

 

sniadanie

Temat: "Internetowe Rewolucje Google - poznaj narzędzia, dzięki którym zwiększysz widoczność swojego biznesu w internecie"

 

Zapisy: do 06 września 2017 r.

 

 

 

20170601 0841221 czerwca br. w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym odbyło się ostatnie (przed wakacyjną przerwą) "Śniadanie z przedsiębiorcami".


Sposoby finansowania rozwoju przedsiębiorstwa, organizacja procesu skutecznego pozyskania kapitału, czy też wycena przedsiębiorstwa z perspektywy inwestora - to tylko niektóre z zagadnień, które omawiali podczas "śniadania" Pan Dawid Michalik oraz Pan Artur Siwek z firmy Equity Advisors sp. z o.o. sp.k.