Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

zapisz-siezaproponuj-temat

 

 

Inicjatywa
Formuła i cel spotkań
Terminy
Kto może wziąć udział?
Jak zgłosić udział ?

Śniadania z Przedsiębiorcami to cykliczne spotkania lokalnych przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Częstochowy traktowane jako ważne forum dialogu między środowiskiem przedsiębiorców a samorządem, służące wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju częstochowskich firm. Śniadania w obecnym kształcie zostały zainicjowane przez Prezydenta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyka, a ich organizatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

W przyjaznej atmosferze Parku Przemysłowo-Technologicznego, przy porannej kawie, omawiane są sprawy dotyczące przedsiębiorców oraz ich oczekiwań wobec lokalnego samorządu. W ten sposób Prezydent wsłuchuje się w problemy przedsiębiorców, w ich propozycje, pomysły i sugestie. Jest to także forum dla konsultacji inicjatyw Prezydenta na rzecz rozwoju sektora przedsiębiorczości w Częstochowie.
Dlatego w trakcie Śniadań omawiamy ważne dla przedsiębiorców zagadnienia jak: zachęty inwestycyjne dla firm, wsparcie z programów publicznych, program rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, możliwości nawiązywania współpracy gospodarczej na rynkach zagranicznych.
Każde ze spotkań to odrębny temat, w trakcie przewidujemy czas na omówienie kluczowego zagadnienia przez eksperta, dyskusję, indywidualne konsultacje czy panele eksperckie.

Śniadania odbywają się cyklicznie - w pierwszy czwartek danego miesiąca.
W wyjątkowych sytuacjach, np. w związku ze świętami czy wakacjami, termin może ulec zmianie – wtedy powiadamiamy o tym na naszej stronie.

Nasze spotkania mają charakter otwarty - serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie.

Aby móc wziąć udział w Śniadaniu z przedsiębiorcami, wystarczy najpóźniej na dzień przed terminem danego Śniadania zgłosić swój udział w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

 

sniadania-zaproszenie

Temat: "Inwestycje drogowe na terenie Miasta Częstochowy w latach 2017-2020"

 

Zapisy: do 10 maja 2017 r.

 

 

 

Najbliższe spotkanie z cyklu "Śniadanie z przedsiębiorcami" odbędzie się dnia 11 maja 2017 roku, a prelekcję w tym dniu przedstawi dla Państwa Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie.  Spotkaniu towarzyszyć będzie także prezentacja Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta Częstochowy na temat projektu pt. "Akademia rozwoju kompetencji".


Szczegółowe informacje już wkrótce na naszej stornie internetowej.


Serdecznie zapraszamy.

20170406 084151W przyjaznej atmosferze przebiegło po raz kolejny spotkanie z cyklu "Śniadania z Przedsiębiorcami". Prelekcję na temat „Jak sprzedawać dzięki dobrej treści? Content marketing narzędziem skutecznego biznesu” poprowadzili Pan Grzegorz Miłkowski oraz Pani Katarzyna Bienussa z firmy "Content House". Licznie przybyli lokalni przedsiębiorcy mieli możliwość dowiedzieć się czym jest content i jak działa content marketing.  Omówione zostało m.in. zagadnienie stworzenia dobrego contentu, ze zwróceniem szczególnej uwagi przy tworzeniu takiego contentu na analizę rynku konsumentów, przyjęcie właściwej strategii firmy z użyciem odpowiednich narzędzi.

 

sniadania-zaproszenie

Temat: „Jak sprzedawać dzięki dobrej treści? Content marketing narzędziem skutecznego biznesu.”

 

Zapisy: do 5 kwietnia 2017 r.

 

 

 

IMG 20170302 084442Marcowe "Śniadanie z Przedsiębiorcami" już za nami. Ponad 40 lokalnych przedsiębiorców wzięło udział w prelekcji poprowadzonej przez panią Grażynę Klamek, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.


W ramach tematu: "Wsparcie dla pracodawców i bezrobotnych w 2017 roku", omówiono aktualną sytuację na lokalnym rynku pracy oraz możliwości wsparcia przedsiębiorców i osób bezrobotnych w ramach aktywizacji zawodowej.

 

sniadania-zaproszenie

Temat: „Wsparcie dla pracodawców i bezrobotnych w 2017 roku”.

 

Zapisy: do 1 marca 2017 r.