Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

zapisz-siezaproponuj-temat

 

 

Inicjatywa
Formuła i cel spotkań
Terminy
Kto może wziąć udział?
Jak zgłosić udział ?

Śniadania z Przedsiębiorcami to cykliczne spotkania lokalnych przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Częstochowy traktowane jako ważne forum dialogu między środowiskiem przedsiębiorców a samorządem, służące wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju częstochowskich firm. Śniadania w obecnym kształcie zostały zainicjowane przez Prezydenta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyka, a ich organizatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

W przyjaznej atmosferze Parku Przemysłowo-Technologicznego, przy porannej kawie, omawiane są sprawy dotyczące przedsiębiorców oraz ich oczekiwań wobec lokalnego samorządu. W ten sposób Prezydent wsłuchuje się w problemy przedsiębiorców, w ich propozycje, pomysły i sugestie. Jest to także forum dla konsultacji inicjatyw Prezydenta na rzecz rozwoju sektora przedsiębiorczości w Częstochowie.
Dlatego w trakcie Śniadań omawiamy ważne dla przedsiębiorców zagadnienia jak: zachęty inwestycyjne dla firm, wsparcie z programów publicznych, program rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, możliwości nawiązywania współpracy gospodarczej na rynkach zagranicznych.
Każde ze spotkań to odrębny temat, w trakcie przewidujemy czas na omówienie kluczowego zagadnienia przez eksperta, dyskusję, indywidualne konsultacje czy panele eksperckie.

Śniadania odbywają się cyklicznie - w pierwszy czwartek danego miesiąca.
W wyjątkowych sytuacjach, np. w związku ze świętami czy wakacjami, termin może ulec zmianie – wtedy powiadamiamy o tym na naszej stronie.

Nasze spotkania mają charakter otwarty - serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie.

Aby móc wziąć udział w Śniadaniu z przedsiębiorcami, wystarczy najpóźniej na dzień przed terminem danego Śniadania zgłosić swój udział w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

Uprzejmie informujemy, że termin grudniowego spotkania z cyklu „Śniadania z przedsiębiorcami” przesunięty został z 3 grudnia na 17 grudnia. Szczegóły spotkania przekażemy za pośrednictwem strony internetowej oraz w mailowych zaproszeniach w ciągu tygodnia.

DSC 9735W ubiegły piątek, 20 listopada, prawie 50 przedsiębiorców wzięło udział w kolejny spotkaniu z cyklu „Śniadanie z przedsiębiorcami”. Tym razem spotkanie dotyczyło nowych sposobów rekrutacji pracowników z wykorzystaniem mediów społecznościowych. Temat zaprezentowali eksperci firmy doradztwa personalnego Hays Poland. Prelegenci zaprezentowali nowe trendy w świecie rekrutacji, przybliżyli uczestnikom najefektywniejsze metody rekrutowania.

20151001 0854061 października odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Śniadanie z przedsiębiorcami”.


Tym razem tematem rozmów przedsiębiorców były bieżące i przyszłe zmiany podatkowe, między innymi najważniejsze zmiany w Ustawie CIT, VAT i PCC, zmiany w Ordynacji podatkowej, dokumentacja cen transferowych, restrukturyzacje w biznesie.

DSC 5256

W pierwszy czwartek września przedsiębiorcy z regionu częstochowskiego uczestniczyli w pierwszym po wakacyjnej przerwie spotkaniu z cyklu „Śniadanie z przedsiębiorcami”.


Tematem rozmów były, oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, instrumenty i usługi wsparcia pracodawców i osób poszukujących pracy. Ponad trzydziestu przedsiębiorców otrzymało szczegółowe wytyczne dotyczące możliwości pozyskania wsparcia w zatrudnianiu pracowników, doposażaniu stanowisk pracy, organizacji staży i szkoleń. Prezentację przygotowała i poprowadziła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie pani Grażyna Klamek.

 

Szanowni Państwo,


uprzejmie informujemy, że w miesiącach lipiec i sierpień następuje przerwa wakacyjna w cyklu spotkań pn. „Śniadanie  z przedsiębiorcami”.


Na pierwsze spotkanie powakacyjne zapraszamy we wrześniu 2015.

DSC 359711 czerwca odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Śniadanie z przedsiębiorcami” organizowane przez Agencję  Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Tym razem tematem rozmów były możliwości wsparcia przedsiębiorców na rynku pracy. Prezentację przygotował i poprowadził Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pan Grzegorz Sikorski.