Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

zapisz-siezaproponuj-temat

 

 

Inicjatywa
Formuła i cel spotkań
Terminy
Kto może wziąć udział?
Jak zgłosić udział ?

Śniadania z Przedsiębiorcami to cykliczne spotkania lokalnych przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Częstochowy traktowane jako ważne forum dialogu między środowiskiem przedsiębiorców a samorządem, służące wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju częstochowskich firm. Śniadania w obecnym kształcie zostały zainicjowane przez Prezydenta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyka, a ich organizatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

W przyjaznej atmosferze Parku Przemysłowo-Technologicznego, przy porannej kawie, omawiane są sprawy dotyczące przedsiębiorców oraz ich oczekiwań wobec lokalnego samorządu. W ten sposób Prezydent wsłuchuje się w problemy przedsiębiorców, w ich propozycje, pomysły i sugestie. Jest to także forum dla konsultacji inicjatyw Prezydenta na rzecz rozwoju sektora przedsiębiorczości w Częstochowie.
Dlatego w trakcie Śniadań omawiamy ważne dla przedsiębiorców zagadnienia jak: zachęty inwestycyjne dla firm, wsparcie z programów publicznych, program rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, możliwości nawiązywania współpracy gospodarczej na rynkach zagranicznych.
Każde ze spotkań to odrębny temat, w trakcie przewidujemy czas na omówienie kluczowego zagadnienia przez eksperta, dyskusję, indywidualne konsultacje czy panele eksperckie.

Śniadania odbywają się cyklicznie - w pierwszy czwartek danego miesiąca.
W wyjątkowych sytuacjach, np. w związku ze świętami czy wakacjami, termin może ulec zmianie – wtedy powiadamiamy o tym na naszej stronie.

Nasze spotkania mają charakter otwarty - serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie.

Aby móc wziąć udział w Śniadaniu z przedsiębiorcami, wystarczy najpóźniej na dzień przed terminem danego Śniadania zgłosić swój udział w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. uprzejmie informuje, iż w miesiącu lipcu oraz sierpniu cykliczne spotkania czwartkowe „Śniadanie z przedsiębiorcami” nie odbędą się z uwagi na okres wakacji.


Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnym spotkaniu we wrześniu, o którym będziemy informować w szczegółach w drugiej połowie sierpnia.

 

Zarząd ARR w Częstochowie S.A.

work service2 czerwca odbyło się ostatnie przed wakacjami spotkanie z cyklu „Śniadanie z przedsiębiorcami”. Tematyka spotkania były rozwiązania wsparcia konkurencyjności i redukcji kosztów w obszarze HR.


W dyskusji prowadzonej przez pracowników jednej z najbardziej wypromowanych agencji zatrudnienia „Work Service” prawie 30 regionalnych przedsiębiorców.
Gościem specjalnym spotkania był Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy pan Mirosław Soborak.


Korzystając z okazji, dziękujemy Państwu za cały sezon spotkań i zapraszamy ponownie po przerwie wakacyjnej.

2 czerwca odbyło się ostatnie przed wakacjami spotkanie z cyklu „Śniadanie z przedsiębiorcami”. Tematyka spotkania były rozwiązania wsparcia konkurencyjności i redukcji kosztów w obszarze HR.

W dyskusji prowadzonej przez pracowników jednej z najbardziej wypromowanych agencji zatrudnienia „Work Service” prawie 30 regionalnych przedsiębiorców.

Gościem specjalnym spotkania był Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy pan Mirosław Soborak.

Korzystając z okazji, dziękujemy Państwu za cały sezon spotkań i zapraszamy ponownie po przerwie wakacyjnej.

Szanowni Państwo,


uprzejmie informujemy, że z uwagi na uwarunkowania organizacyjne, zbyt mała frekwencję uczestników oraz niefortunny termin, związany z długim weekendem majowym, zapowiadanego na jutro „Śniadania z przedsiębiorcami”, spotkanie zostaje odwołane. Za zmiany przepraszamy. Już teraz zapraszamy Państwa serdecznie na kolejne spotkanie, które odbędzie się w pierwszy czwartek czerwca, 02.06.2016.

DSC006407 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Śniadanie z przedsiębiorcami”. Tematyka kwietniowego spotkania wywołała szczególne zainteresowanie wśród lokalnych przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. W dyskusji pt. „Kreowanie wizerunku w biznesie – sylwetki, trendy, style” prowadzonej przez pana Kamila Sobczyka – stylistkę, projektanta mody, producenta marki odzieżowej – uczestniczyło ponad 60 osób.

DSC00592Marcowe „Śniadanie z przedsiębiorcami” za nami. Prawie 50 lokalnych przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw skorzystało ze spotkania poprowadzonego przez panią Krystynę Malińską Wiceprezesa Stowarzyszenia Top 500 Innovators – największej organizacji w Polsce zrzeszającej przedstawicieli nauki i biznesu, wśród których znajdują się specjaliści z wielu dyscyplin naukowych z wiodących jednostek naukowych w całym kraju. W ramach tematu „Od współpracy do innowacji” uczestnicy spotkania rozmawiali o metodyce design thinking czyli metodyce myślenia projektowego coraz częściej stosowanej w przedsiębiorstwach.

DSC 68734 lutego 2016 roku w Częstochowskim Parku Przemysłowo – Technologicznym odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Śniadanie z przedsiębiorcami”. Tym razem osobą prowadzącą była dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy pani Grażyna Klamek, która omówiła sytuację na lokalnym rynku pracy oraz przedstawiła metody wspierania pracodawców i bezrobotnych w ramach aktywizacji zawodowej. Ze spotkania skorzystało ponad 60 lokalnych przedsiębiorców. Gościem specjalnym był Prezydent Miasta Częstochowy pan Krzysztof Matyjaszczyk.