Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

zapisz-siezaproponuj-temat

 

 

Inicjatywa
Formuła i cel spotkań
Terminy
Kto może wziąć udział?
Jak zgłosić udział ?

Śniadania z Przedsiębiorcami to cykliczne spotkania lokalnych przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Częstochowy traktowane jako ważne forum dialogu między środowiskiem przedsiębiorców a samorządem, służące wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju częstochowskich firm. Śniadania w obecnym kształcie zostały zainicjowane przez Prezydenta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyka, a ich organizatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

W przyjaznej atmosferze Parku Przemysłowo-Technologicznego, przy porannej kawie, omawiane są sprawy dotyczące przedsiębiorców oraz ich oczekiwań wobec lokalnego samorządu. W ten sposób Prezydent wsłuchuje się w problemy przedsiębiorców, w ich propozycje, pomysły i sugestie. Jest to także forum dla konsultacji inicjatyw Prezydenta na rzecz rozwoju sektora przedsiębiorczości w Częstochowie.
Dlatego w trakcie Śniadań omawiamy ważne dla przedsiębiorców zagadnienia jak: zachęty inwestycyjne dla firm, wsparcie z programów publicznych, program rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, możliwości nawiązywania współpracy gospodarczej na rynkach zagranicznych.
Każde ze spotkań to odrębny temat, w trakcie przewidujemy czas na omówienie kluczowego zagadnienia przez eksperta, dyskusję, indywidualne konsultacje czy panele eksperckie.

Śniadania odbywają się cyklicznie - w pierwszy czwartek danego miesiąca.
W wyjątkowych sytuacjach, np. w związku ze świętami czy wakacjami, termin może ulec zmianie – wtedy powiadamiamy o tym na naszej stronie.

Nasze spotkania mają charakter otwarty - serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie.

Aby móc wziąć udział w Śniadaniu z przedsiębiorcami, wystarczy najpóźniej na dzień przed terminem danego Śniadania zgłosić swój udział w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

 Sniadanie.03.2018

Temat: „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców na szkolenia, badania i wdrażanie innowacji.”

 

Zapisy: do 28 lutego 2018 r.

 

 

 

20180201 0838001 lutego 2018 roku, w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym odbyło się spotkanie z cyklu "Śniadanie z przedsiębiorcami" organizowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.


Uczestników spotkania przywitała Wiceprezes Spółki Pani Anna Potrzebowska, oddając głos prowadzącym prelekcję przedstawicielkom Częstochowskiego Oddziału Urzędu Statystycznego w Katowicach.

 Sniad.01.2018

Temat: "System statystyki publicznej w Polsce"

 

Zapisy: do 31 stycznia 2018 r.

 

 

 

sniadanie 3 2018W miniony czwartek - 4 stycznia odbyło się pierwsze w Nowym Roku spotkanie z cyklu "Śniadanie z przedsiębiorcami" organizowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.


Licznie przybyłych na spotkanie Przedsiębiorców przywitał Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Pan Marcin Kozak, po czym głos oddał obecnemu na "śniadaniu" Prezydentowi Miasta Częstochowy. Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk podsumował w kilku słowach rok ubiegły, a także opowiedział o planowanych działaniach i inwestycjach na rok 2018 , składając przy okazji wszystkim obecnym noworoczne życzenia.

 TEMAT

„Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) – zmiany w 2018”

1. Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych

2. Jak dobrze przygotować się do zmian

3. Nowe obowiązki pracodawców w związku z RODO

 sniadanie grudzien

Temat: " JEDNOLITY PLIK KONTROLNY "

 

Zapisy: do 06 grudnia 2017 r.