Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

zapisz-siezaproponuj-temat

 

 

Inicjatywa
Formuła i cel spotkań
Terminy
Kto może wziąć udział?
Jak zgłosić udział ?

Śniadania z Przedsiębiorcami to cykliczne spotkania lokalnych przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Częstochowy traktowane jako ważne forum dialogu między środowiskiem przedsiębiorców a samorządem, służące wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju częstochowskich firm. Śniadania w obecnym kształcie zostały zainicjowane przez Prezydenta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyka, a ich organizatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

W przyjaznej atmosferze Parku Przemysłowo-Technologicznego, przy porannej kawie, omawiane są sprawy dotyczące przedsiębiorców oraz ich oczekiwań wobec lokalnego samorządu. W ten sposób Prezydent wsłuchuje się w problemy przedsiębiorców, w ich propozycje, pomysły i sugestie. Jest to także forum dla konsultacji inicjatyw Prezydenta na rzecz rozwoju sektora przedsiębiorczości w Częstochowie.
Dlatego w trakcie Śniadań omawiamy ważne dla przedsiębiorców zagadnienia jak: zachęty inwestycyjne dla firm, wsparcie z programów publicznych, program rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, możliwości nawiązywania współpracy gospodarczej na rynkach zagranicznych.
Każde ze spotkań to odrębny temat, w trakcie przewidujemy czas na omówienie kluczowego zagadnienia przez eksperta, dyskusję, indywidualne konsultacje czy panele eksperckie.

Śniadania odbywają się cyklicznie - w pierwszy czwartek danego miesiąca.
W wyjątkowych sytuacjach, np. w związku ze świętami czy wakacjami, termin może ulec zmianie – wtedy powiadamiamy o tym na naszej stronie.

Nasze spotkania mają charakter otwarty - serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie.

Aby móc wziąć udział w Śniadaniu z przedsiębiorcami, wystarczy najpóźniej na dzień przed terminem danego Śniadania zgłosić swój udział w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

DSC01699Dotacje na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa – PO „Inteligentny rozwój” były tematem kolejnego „Śniadania z przedsiębiorcami”, które 7 maja odbyło się w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym.

DSC 8166Możliwości wsparcia i oferta dla firm przygotowana przez sieć Enterprise Europe Network to temat kolejnego „Śniadania z przedsiębiorcami”,  które - z udziałem prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka - odbyło się w Parku Przemysłowo-Technologicznym przy ul. Wały Dwernickiego 117/121 w pierwszy czwartek kwietnia, 02.04.2015.

DSC 33655 marca o godz. 8:30 w Parku Przemysłowo-Technologicznym odbyło się 3 w tym roku spotkanie z cyklu „Śniadanie z przedsiębiorcami”.


Tym razem tematem rozmów przedsiębiorców i przedstawicieli Urzędu Miasta, Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie i Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. był Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Pani Adriana Witkowska-Konieczny, reprezentująca Śląskie Centrum Przedsiębiorczości omówiła możliwości wsparcia dla częstochowskich przedsiębiorców w ramach RPO.

DSC 2724W czwartek 5 lutego o godz. 8.30 w Parku Przemysłowo - Technologicznym odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Śniadanie z Przedsiębiorcami”. Urząd Miasta Częstochowy reprezentował pan Mirosław Soborak.


Temat spotkania  „Zmiany w prawie podatkowym w roku 2015” przedstawił Naczelnik I Urzędu Skarbowego pan Dariusz Zbroński. W ramach prezentowanego tematu omówiono takie zagadnienia jak:

  • zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2015 w zakresie praw i obowiązków płatnika;
  • najważniejsze zmiany na lata 2015-2016 w obszarze zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących.

 

DSC 39948 stycznia odbyło się pierwsze w Nowym Roku spotkanie z cyklu „Śniadanie z przedsiębiorcami” .


Tematem rozmów były : „Media społecznościowe i ekonomia współpracy w nowoczesnym biznesie”. W roli eksperta wystąpił pan Dawid Sokołowski reprezentujący Sieć Sensownego Biznesu.*


Dyskusja skupiła się na różnicach pomiędzy mediami tradycyjnymi a mediami społecznościowymi w kontekście prowadzenia biznesu. Przedsiębiorcy rozmawiali także o najefektywniejszych technikach marketingowych z wykorzystaniem mediów społecznościowych, zwracając uwagę na emocjonalne i racjonalne korzyści wykorzystania nowoczesnych sposobów przekazu.

 

dsc 4304 1Kolejne „Śniadanie  z przedsiębiorcami” z udziałem przedstawicieli lokalnego biznesu oraz prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka tradycyjnie odbyło się w pierwszy czwartek miesiąca, tj. 4 grudnia w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym. Uczestnicy spotkania rozmawiali o ”Ochronie znaków towarowych i wzorów przemysłowych w kontekście budowania marki firmy i przewag konkurencyjnych”


Gościem specjalnym spotkania była pani Ewa Węgielska – Święcicka reprezentująca Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.