Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

zapisz-siezaproponuj-temat

 

 

Inicjatywa
Formuła i cel spotkań
Terminy
Kto może wziąć udział?
Jak zgłosić udział ?

Śniadania z Przedsiębiorcami to cykliczne spotkania lokalnych przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Częstochowy traktowane jako ważne forum dialogu między środowiskiem przedsiębiorców a samorządem, służące wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju częstochowskich firm. Śniadania w obecnym kształcie zostały zainicjowane przez Prezydenta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyka, a ich organizatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

W przyjaznej atmosferze Parku Przemysłowo-Technologicznego, przy porannej kawie, omawiane są sprawy dotyczące przedsiębiorców oraz ich oczekiwań wobec lokalnego samorządu. W ten sposób Prezydent wsłuchuje się w problemy przedsiębiorców, w ich propozycje, pomysły i sugestie. Jest to także forum dla konsultacji inicjatyw Prezydenta na rzecz rozwoju sektora przedsiębiorczości w Częstochowie.
Dlatego w trakcie Śniadań omawiamy ważne dla przedsiębiorców zagadnienia jak: zachęty inwestycyjne dla firm, wsparcie z programów publicznych, program rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, możliwości nawiązywania współpracy gospodarczej na rynkach zagranicznych.
Każde ze spotkań to odrębny temat, w trakcie przewidujemy czas na omówienie kluczowego zagadnienia przez eksperta, dyskusję, indywidualne konsultacje czy panele eksperckie.

Śniadania odbywają się cyklicznie - w pierwszy czwartek danego miesiąca.
W wyjątkowych sytuacjach, np. w związku ze świętami czy wakacjami, termin może ulec zmianie – wtedy powiadamiamy o tym na naszej stronie.

Nasze spotkania mają charakter otwarty - serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie.

Aby móc wziąć udział w Śniadaniu z przedsiębiorcami, wystarczy najpóźniej na dzień przed terminem danego Śniadania zgłosić swój udział w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

 snia.06.06.2018

Temat: „Polska strefa inwestycji – nowe możliwości inwestycyjne dla firm”

 

Zapisy: do 6 czerwca 2018 r.

 

 

 

05„Konstytucja Biznesu" - czyli pakiet pięciu zupełnie nowych ustaw, których celem jest zreformowanie i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności - była tematem majowego spotkania „śniadanie z przedsiębiorcami" organizowanego przez ARR w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym.


Przybyłych na spotkanie przedsiębiorców przywitał Pan Marcin Kozak - Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., oddając głos prowadzącemu temat Panu Michałowi Wójcikowi.

 snia.05.2018

Temat: „Konstytucja biznesu - zarys reformy prawa gospodarczego.”

 

Zapisy: do 9 maja 2018 r.

 

 

 

20180411 193548W pierwszy czwartek kwietnia odbyło się organizowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. kolejne spotkanie z cyklu „śniadanie z przedsiębiorcami”, które tym razem przybrało formę „warsztatów”.

 

Celem spotkania było zwiększenie wiedzy i świadomości na temat tego, jak kształtują się relacje międzygrupowe w społeczeństwie w kontekście dyskryminacji oraz uwspólnianie wiedzy na temat przesłanek i mechanizmu dyskryminacji – czyli kto, kiedy i z jakiego powodu jest / może być dyskryminowany. Ponadto warsztaty umożliwiły poznanie przejawów dyskryminacji w różnych obszarach życia, m.in. w przedsiębiorstwach, czego efektem było poszerzenie wiedzy uczestników spotkania na temat sposobów reagowania i metod interwencji.

 sniadanie04.2018

Temat: WARSZTATY ANTYDYSKRYMINACYJNE

 

Zapisy: do 4 kwietnia 2018 r.

 

 

 

20180301 084553Podczas marcowego spotkania z cyklu "śniadania z przedsiębiorcami" organizowanego w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym przez Agencję Rozwoju Regionalnego przedstawiono lokalnym przedsiębiorcom aktualną ofertę i możliwości pozyskania funduszy europejskich.


O szczegółach dofinansowań przedsiębiorstw MŚP między innymi na szkolenia, badania oraz wdrażanie innowacji mówili Pani Magdalena Kręciwilk (specjalista ds. funduszy europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Częstochowie) oraz Pan Jerzy Ostrowski (Animator w Centrum Usług Rozwojowych w woj. Śląskim ARR w Częstochowie S.A.)