Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

zapisz-siezaproponuj-temat

 

 

Inicjatywa
Formuła i cel spotkań
Terminy
Kto może wziąć udział?
Jak zgłosić udział ?

Śniadania z Przedsiębiorcami to cykliczne spotkania lokalnych przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Częstochowy traktowane jako ważne forum dialogu między środowiskiem przedsiębiorców a samorządem, służące wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju częstochowskich firm. Śniadania w obecnym kształcie zostały zainicjowane przez Prezydenta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyka, a ich organizatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

W przyjaznej atmosferze Parku Przemysłowo-Technologicznego, przy porannej kawie, omawiane są sprawy dotyczące przedsiębiorców oraz ich oczekiwań wobec lokalnego samorządu. W ten sposób Prezydent wsłuchuje się w problemy przedsiębiorców, w ich propozycje, pomysły i sugestie. Jest to także forum dla konsultacji inicjatyw Prezydenta na rzecz rozwoju sektora przedsiębiorczości w Częstochowie.
Dlatego w trakcie Śniadań omawiamy ważne dla przedsiębiorców zagadnienia jak: zachęty inwestycyjne dla firm, wsparcie z programów publicznych, program rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, możliwości nawiązywania współpracy gospodarczej na rynkach zagranicznych.
Każde ze spotkań to odrębny temat, w trakcie przewidujemy czas na omówienie kluczowego zagadnienia przez eksperta, dyskusję, indywidualne konsultacje czy panele eksperckie.

Śniadania odbywają się cyklicznie - w pierwszy czwartek danego miesiąca.
W wyjątkowych sytuacjach, np. w związku ze świętami czy wakacjami, termin może ulec zmianie – wtedy powiadamiamy o tym na naszej stronie.

Nasze spotkania mają charakter otwarty - serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie.

Aby móc wziąć udział w Śniadaniu z przedsiębiorcami, wystarczy najpóźniej na dzień przed terminem danego Śniadania zgłosić swój udział w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

20170907 0833087 września br. odbyło się pierwsze po wakacyjnej przerwie spotkanie z cyklu "Śniadanie z przedsiębiorcami", którego założeniem było zapoznanie uczestników z "narzędziami google" ułatwiającymi zwiększyć widoczność firmy w internecie.


Przybyłych na spotkanie gości przywitał Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Marcin Kozak, oddając następnie głos Wiceprezydentowi Miasta Częstochowy - Panu Mirosławowi Soborakowi. Wypowiedź Prezydenta dotyczyła rozwoju naszego miasta, zarówno w aspekcie przemysłowym (budowa drugiego zakładu Guardian Glass czy Hali dla inwestorów powstajacej przy ul. Ekonomicznej),

ale także z punktu widzenia realizacji inwestycji potrzebnych mieszkańcom (rozbudowa Parku "Lisiniec", powstanie Aquaparku). Ponadto, podczas spotkania Dyrektor Urzędu Pracy w Częstochowie  - Piotr Urbaniak zachęcał pracodawców do korzystania z aktualnie dostępnych w Urzędzie Pracy środków finansowych. O dofinansowanie starać się można m.in na doposażenie stanowisk pracy, organizacje staży oraz bony szkoleniowe i zatrudnieniowe.


Od kilku słów wstępu wprowadzenia do tematu głównego spotkania zaczął Pan Mariusz Jas - Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Częstochowa, po czym do prezentacji przeszedł ekspert programu "Internetowe Rewolucje Google" Pan Michał Olenderek. Omówione zostały narzędzia jakie pomagają nam wykorzystać potencjał internetu aby z powodzeniem rozwijać swój biznes i osiągnąć sukces on-line. Po prezentacji przewidziany był również czas na panel dyskusyjny oraz indywidualne zapytania do prelegentów.

zpp     google


Wszystkich Państwa zainteresowanych realizowanym tematem zapraszamy do wsparcia ze strony Doradców Internetowych Rewolucji. Wystarczy zgłosić swoją chęć udziału w projekcie rejestrując się na stronie: g.co/InternetoweRewolucjeDlaFirm Doradcy zadzwonią i umówią się na spotkanie w dogodnym dla Państwa terminie.

narzedzia.snia


A tych, którzy chcieliby być na bieżąco z innymi działaniami  ZPP - Częstochowa, zapraszamy na stronę zpp.czest.pl oraz na profil: facebook.com/zpp4czestochowa.

 

20170907 083308     20170907 083351

20170907 083401     20170907 083415

20170907 083429     20170907 083528

20170907 083556     20170907 083637

20170907 084856     20170907 085239

20170907 085859      20170907 092739