Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

zapisz-siezaproponuj-temat

 

 

Inicjatywa
Formuła i cel spotkań
Terminy
Kto może wziąć udział?
Jak zgłosić udział ?

Śniadania z Przedsiębiorcami to cykliczne spotkania lokalnych przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Częstochowy traktowane jako ważne forum dialogu między środowiskiem przedsiębiorców a samorządem, służące wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju częstochowskich firm. Śniadania w obecnym kształcie zostały zainicjowane przez Prezydenta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyka, a ich organizatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

W przyjaznej atmosferze Parku Przemysłowo-Technologicznego, przy porannej kawie, omawiane są sprawy dotyczące przedsiębiorców oraz ich oczekiwań wobec lokalnego samorządu. W ten sposób Prezydent wsłuchuje się w problemy przedsiębiorców, w ich propozycje, pomysły i sugestie. Jest to także forum dla konsultacji inicjatyw Prezydenta na rzecz rozwoju sektora przedsiębiorczości w Częstochowie.
Dlatego w trakcie Śniadań omawiamy ważne dla przedsiębiorców zagadnienia jak: zachęty inwestycyjne dla firm, wsparcie z programów publicznych, program rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, możliwości nawiązywania współpracy gospodarczej na rynkach zagranicznych.
Każde ze spotkań to odrębny temat, w trakcie przewidujemy czas na omówienie kluczowego zagadnienia przez eksperta, dyskusję, indywidualne konsultacje czy panele eksperckie.

Śniadania odbywają się cyklicznie - w pierwszy czwartek danego miesiąca.
W wyjątkowych sytuacjach, np. w związku ze świętami czy wakacjami, termin może ulec zmianie – wtedy powiadamiamy o tym na naszej stronie.

Nasze spotkania mają charakter otwarty - serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie.

Aby móc wziąć udział w Śniadaniu z przedsiębiorcami, wystarczy najpóźniej na dzień przed terminem danego Śniadania zgłosić swój udział w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

03-02     O zmianach w częstochowskim szkolnictwie zawodowym rozmawiali uczestnicy marcowego „Śniadania z Przedsiębiorcami”, które odbyło się w częstochowskim Parku Przemysłowo – Technologicznym 6 marca.

     Podczas spotkania omówiono system szkolnictwa zawodowego w mieście, zmiany w jego funkcjonowaniu po wprowadzeniem reformy systemu oświaty oraz potrzeby i plany jego rozwoju.

„Indie - możliwości współpracy gospodarczej i handlowej” były głównym tematem  „Śniadania z Przedsiębiorcami”, które odbyło  się 6 lutego w Parku Przemysłowo Technologicznym.

 

Gościem specjalnym spotkania był Prezes Polsko Indyjskiej Izby Gospodarczej pan Ryszard Sznajder.

 

Misją Izby od początku jej powstania w 2008 roku jest wspieranie i promowanie współpracy biznesowej pomiędzy Polską a Indiami, pogłębianie i umacnianie wzajemnych więzi gospodarczych, w tym do podejmowania wspólnych przedsięwzięć i wymiany doświadczeń biznesowych. Izba działa dla polskich przedsiębiorców, ułatwiając i towarzysząc im w pierwszych kontaktach z partnerami indyjskimi, tak aby podjęta współpraca była jak najbardziej korzystna i przebiegała dynamicznie, ale zarazem profesjonalnie.

01-02    „Planowane działania na rzecz przedsiębiorstw w Częstochowie w 2014 roku" były głównym tematem kolejnego „Śniadania z Przedsiębiorcami", które odbyło się 9 stycznia br. w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym.


    Podczas spotkania zastępca prezydenta Częstochowy Wanda Kukla zaprezentowała szczegółowe plany miasta na stymulowanie rozwoju przedsiębiorstw w Częstochowie oraz misję i cele strategiczne w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy w 2014 roku.


    To między innymi dzięki pomysłom i wnioskom częstochowskich pracodawców powstał program, który służy nie tylko przedsiębiorcom, ale wszystkim mieszkańcom miasta. Mamy już potrzebną wiedzę i niezbędne narzędzia, więc teraz musimy zrobić wszystko, żeby usunąć jak najwięcej przeszkód na drodze do rozwoju miasta – mówiła Wanda Kukla.