Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

zapisz-siezaproponuj-temat

 

 

Inicjatywa
Formuła i cel spotkań
Terminy
Kto może wziąć udział?
Jak zgłosić udział ?

Śniadania z Przedsiębiorcami to cykliczne spotkania lokalnych przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Częstochowy traktowane jako ważne forum dialogu między środowiskiem przedsiębiorców a samorządem, służące wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju częstochowskich firm. Śniadania w obecnym kształcie zostały zainicjowane przez Prezydenta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyka, a ich organizatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

W przyjaznej atmosferze Parku Przemysłowo-Technologicznego, przy porannej kawie, omawiane są sprawy dotyczące przedsiębiorców oraz ich oczekiwań wobec lokalnego samorządu. W ten sposób Prezydent wsłuchuje się w problemy przedsiębiorców, w ich propozycje, pomysły i sugestie. Jest to także forum dla konsultacji inicjatyw Prezydenta na rzecz rozwoju sektora przedsiębiorczości w Częstochowie.
Dlatego w trakcie Śniadań omawiamy ważne dla przedsiębiorców zagadnienia jak: zachęty inwestycyjne dla firm, wsparcie z programów publicznych, program rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, możliwości nawiązywania współpracy gospodarczej na rynkach zagranicznych.
Każde ze spotkań to odrębny temat, w trakcie przewidujemy czas na omówienie kluczowego zagadnienia przez eksperta, dyskusję, indywidualne konsultacje czy panele eksperckie.

Śniadania odbywają się cyklicznie - w pierwszy czwartek danego miesiąca.
W wyjątkowych sytuacjach, np. w związku ze świętami czy wakacjami, termin może ulec zmianie – wtedy powiadamiamy o tym na naszej stronie.

Nasze spotkania mają charakter otwarty - serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie.

Aby móc wziąć udział w Śniadaniu z przedsiębiorcami, wystarczy najpóźniej na dzień przed terminem danego Śniadania zgłosić swój udział w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

 

sniadania-zaproszenie

Temat: "Inwestycje drogowe na terenie Miasta Częstochowy w latach 2017-2020"

 

Zapisy: do 10 maja 2017 r.

 

 

 

 

Szanowni  Państwo,
serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Śniadanie z przedsiębiorcami” organizowane przez Agencję  Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

 

Temat:

"Inwestycje drogowe na terenie Miasta Częstochowy w latach 2017-2020"

 

  1. Rozwój podstawowego układu drogowego w Częstochowie w kontekście realizowanych i planowanych inwestycji drogowych.
  2. Inwestycje drogowe w specjalnych strefach ekonomicznych na terenie Częstochowy.
  3. Inwestycje związane z odwodnieniem terenów w granicach administracyjnych Miasta Częstochowy.
  4. Modernizacja i rozwój oświetlenia ulicznego w Częstochowie.
  5. Budowa węzłów przesiadkowych oraz rozwój sieci ścieżek rowerowych w Częstochowie, jako alternatywa dojazdu do pracy, szkoły itd.

Na spotkaniu przedstawiony zostanie także projekt realizowany przez Gminę Miasto Częstochowa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Akademia rozwoju kompetencji".

 

Prelegeci:

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie:
Mariusz Sikora - Dyrektor MZDiT
Piotr Kurkowski - Zastępca Dyrektora MZDiT

mzdit

Oraz
Urząd Miasta Częstochowy:
Piotr Grzybowski - Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju

jasnezeczestochowa       efs
     

Gość specjalny:

Krzysztof Matyjaszczyk
Prezydent Miasta Częstochowy

 

Czas i miejsce:

Spotkanie odbędzie się w drugi czwartek miesiąca, 11 maja 2017 roku w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym, przy ulicy Wały Dwernickiego 117/121.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 8:30 i potrwa ok. 2 godzin.

 

Rejestracja:
Uprzejmie prosimy o rejestrację na spotkanie do 10 maja 2017 r. za pomocą formularza  na stronie www.arr.czestochowa.pl w zakładce „Śniadania  z  przedsiębiorcami”.

 

Kontakt:
Osobą do kontaktu pozostaje pani Olga Przybylik. Wszelkie pytania kierować można mailowo na adres sniadania@arr.czestochowa.pl lub telefonicznie pod numer 34 360 56 88.

 

Formularz zgłoszeniowy

Imię:*
Nazwisko:*
Nazwa firmy:*
E-mail:*
Numer telefonu:
Zgoda:*
Przepisz kod z obrazka: